IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

W dniu 10.12.2014r. zebrania rodziców i spotkanie z terapeutą


Przed zebraniami w dniu 10.12.2014r. zapraszamy rodziców o godz. 17.00 do sali 115 na spotkanie z panem J. Sokołowskim, terapeutą z Przychodni Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych. Tematem prelekcji będzie „Bliżej siebie – dalej od narkotyków”.

O godzinie 17.30 rozpoczną się zebrania rodziców uczniów klas I, II i III, na których przedstawione zostaną propozycje ocen na I okres. Po zebraniach rodzice mają możliwość spotkania z nauczycielami.


Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

W dniu 17 listopada 2014 roku odbył się  etap szkolny XXXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego organizowanym przez Wyższą Szkołę Języków Obcych w Poznaniu. Liczna grupa uczniów z klas I, II oraz III wzięła udział w tym prestiżowym konkursie.

organizatorzy: Zespół Języków Obcych

Adam Labuhn stypendystą Prezesa Rady Ministrów!

   Adam Labuhn uczeń klasy IIA naszego liceum, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015. 25 listopada br. Wojewoda Pomorski pan Ryszard Stachurski w asyście Pomorskiej Kurator Oświaty pani Elżbiety Wasilenko, wręczył uczniom pomorskich szkół Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015. Wśrod wyróżnionych tą zaszczytną nagrodą znalazł się także Adam Labuhn, który w uroczystości uczestniczył wraz z dyrektor panią Wiesławą Krysztofowicz.

   "Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, powód do satysfakcji, ale przede wszystkim wielka motywacja do dalszej nauki i działalności społecznej. Bardzo dziękuję wszystkim tym otaczającym mnie osobom, które także przyczyniły się do tego sukcesu, bo to Wy dajecie mi energię do pracy. Dziękuje dyrekcji i nauczycielom."- mówi Adam Labuhn.

stypa

CIMG4555

 

 

 

 

KONKURS NA WYKONANIE ŚWIĄTECZNEJ POCZTÓWKI „MAGIA ŚWIĄT”

Uczniów IX Liceum zapraszamy do udziału w konkursie graficznym projektu IT-Szkoła. Regulamin konkursu jest na stronie  http://it-szkola.edu.pl/kong
Temat prac: Wykonaj świąteczną pocztówkę. Zaprezentuj za pomocą rysunku lub fotomontażu komputerowego, na czym polega Twoim zdaniem Magia Świąt. Prace należy wysłać do dnia 1.12.2014r.   Dla uczestników konkursu jako nagrody jest przewidzianych 10 smartfonów.
Prace przyjęte do konkursu są na stronie 
http://it-szkola.edu.pl/kong_galeriaKolejna akcja honorowego krwiodawstwa w IX LiceumW dniu 20.11.2014 r. odbyła się druga w tym roku szkolnym ambulansowa akcja poboru krwi w naszym Liceum. Nadzór nad całością akcji sprawował Przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK Gdynia-Sopot Andrzej Blok. Ze strony IX LO nadzór sprawowali nauczyciele Leszek Sobieraj i Daniel Czech. Chęć oddania krwi zgłosiło 23 pełnoletnich uczniów. Personel medyczny obsługujący pobór zakwalifikował 12 osób, które oddały 5400 ml krwi. Łącznie w dwóch akcjach 1 października i 20 listopada uczniowie Liceum oddali 9,900 ml krwi.

 

Czytaj więcej...

Zmarła córka Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedstawiciele Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku poinformowali o śmierci Jadwigi Piłsudskiej–Jaraczewskiej. Córka Marszałka zmarła w niedzielę 16 listopada 2014 w wieku 94 lat w Warszawie.

Wraz z matką Aleksandrą Piłsudską oraz siostrą Wandą była zaangażowana w działalność polskiego wychodźstwa powojennego, wspierając działalność Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie. Poza tym, jak poinformowano w komunikacie, organizowała pomoc dla "solidarnościowego" podziemia. Podejmowała też wraz z mężem i dorosłymi dziećmi, Joanną i Krzysztofem, działania na rzecz uwolnienia więźniów politycznych oraz wspierała demokratyczną opozycję w Polsce.

Jesienią 1989 r. Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska wróciła do Polski i zamieszkała w Warszawie. Razem z siostrą Wandą, córką Joanną Onyszkiewicz i synem Krzysztofem założyła Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego. Podjęła ona starania o odzyskanie dworku Milusin w Sulejówku, do czego doszło w 2003 r.,. przeprowadziła także remont dworku oraz przekazała kolekcję bezcennych pamiątek po Józefie Piłsudskim.

10 listopada 2008 r. w obecności Ryszarda Kaczorowskiego ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, Jadwiga Piłsudska –Jaraczewska i minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski podpisali akt powołania Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Pani Jadwiga Piłsudska –Jaraczewska była zaproszona do naszej szkoły na uroczystość nadania IX Liceum imienia Jej Ojca. Ze względu na podeszły wiek i stan zdrowia nie przyjechała, ale przysłała list, sygnowany własnoręcznym podpisem, będący dla nas cenną pamiątką.  W uroczystości  23 marca 1995 r. uczestniczyła w zastępstwie Pani Jadwigi,  Jej córka – wnuczka Marszałka,  pani Joanna Onyszkiewicz, która dokonała odsłonięcia popiersia Komendanta- daru od Towarzystwa Pamięci Piłsudskiego w Gdyni.

 

 

Święto Niepodległości i Święto Szkoły

Urodziny Niepodległej  to od lat radosne święto w naszej szkole. To dla społeczności  IX  Liceum, która  z szacunkiem do historii, czego wyrazem jest udział w tradycyjnie już organizowanych konkursach o czasach II Rzeczypospolitej, łączy formy nowoczesnego patriotyzmu . To czas niewymuszonych działań ku czci Biało-Czerwonej. To dziesiątki zdjęć napływających od uczniów, dla których nasze barwy narodowe to „ Barwy nieobojętne”;  to fantazyjne kompletowanie strojów, które pozwalają uczestnikom uroczystości  przenieść się w lata dwudzieste, lata trzydzieste.  To dla uczniów klas pierwszych czas pełnoprawnego,  poprzez uroczyste ślubowanie, włączenia w poczet uczniów Dziewiątki.

Tegoroczne uroczystości  odbyły się 7 listopada w sali YMCA z udziałem wielu znamienitych gości .


Dyrektor Szkoły pani Wiesława Krysztofowicz powitała serdecznie jako pierwszą panią Alinę Mroczkowską, byłą dyrektorkę IX Liceum, która po 23 latach pracy na stanowisku dyrektora pożegnała w czerwcu tego roku swoją ukochaną szkołę, ale nadal czuje się blisko z nią związana.


Wśród gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli przedstawiciele władz miejskich: p. Jerzy Miotke- wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni, p. Krystyna Przyborowska Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, p. Kamil Góral- radny miasta Gdyni -absolwent naszego liceum, p.p. Elżbieta Raczyńska i Adam Borodo- wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Śródmieście. Przybyli także przedstawiciele instytucji i uczelni, współpracujących z naszą szkoła: p. komandor Mariusz Mięsikowski- zastępca Komendanta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, p. Jacek Niewęgłowski – zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni oraz przedstawiciele policji i straży miejskiej.


Ze szczególną atencją witani byli przez panią dyrektor przedstawiciele Zarządu Związku Piłsudczyków RP- Okręgu Pomorskiego w Gdyni- p. Julian Michaś i p. Małgorzata Gołębiowska oraz prezes Gdyńskiego Koła Związku Sybiraków p. Aleksander Ryziński.

Jak zawsze w trakcie ważnych dla szkoły uroczystości byli z nami przedstawiciele związków zawodowych „Solidarność” i ZNP oraz Rady Rodziców z Przewodniczącą  Marią Baborską.


Pani Dyrektor Krysztofowicz, zwracając się do wszystkich zebranych, podkreśliła , jak ważną wartością dla każdego narodu jest niepodległość i jak istotne jest wychowanie młodego pokolenia tak, by tę wartość umiało pielęgnować i chronić. Zaznaczyła też, że w tej misji szczególnie wspierają szkołę Związek Piłsudczyków i Sybiracy, współuczestnicząc w kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży IX Liceum. Wspominając udział absolwentów naszej szkoły w życiu społecznym i politycznym Gdyni, zachęciła wszystkich uczniów do podejmowania takich inicjatyw ku wspólnemu pożytkowi.

Najważniejszym akcentem oficjalnej części uroczystości było ślubowanie na sztandar szkoły wyróżnionych uczniów klas pierwszych, którzy w imieniu wszystkich swoich kolegów, rozpoczynających naukę w naszej szkole, ślubowali wierność ideałom i nakazom Patrona Szkoły oraz dążenie do kształtowania postaw patriotycznych, obywatelskich z poszanowaniem najważniejszych wartości ogólnoludzkich.


Nastąpiło też wręczenie nagród w konkursie historycznym „ Wielka wojna a sprawa polska” oraz w zorganizowanym po raz trzeci przeglądzie mody, podczas którego podziwialiśmy stroje z lat międzywojennych. Konkurs „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” zainicjowany przez p. wicedyrektor Wandę Łęszczak cieszy się dużą popularnością, a finalistki zawsze są wdzięcznym obiektem sesji zdjęciowej.


 

Uczniowie klas I i II , przygotowani przez p. Olgę Malicka-Kowalczyk, zaprezentowali ciekawy program artystyczny. Złożyły się na niego: filmy dokumentalne z epoki ze współczesnym komentarzem, recytacje poezji patriotycznej oraz filmowa ankieta, przeprowadzona wśród uczniów naszej szkoły na temat wiedzy o patronie Marszałku Piłsudskim.


Zwieńczeniem patriotycznych nastrojów było przekazanie przez Prezesa Związku Sybiraków p. Aleksandra Ryzińskiego  medalu pamiątkowego wydanego z okazji XXV-lecia reaktywizacji Związku Sybiraków. W Akcie nadania Medalu czytamy: za nauczanie i propagowanie wiedzy o dziejach narodu polskiego w czasach II wojny światowej, a szczególnie o tragicznych losach Sybiraków na zesłaniu… Czujemy się zaszczyceni!


 Po krótkich wystąpieniach Gości, podczas których usłyszeliśmy jako społeczność szkolna wiele krzepiących i ważnych słów, Adam Labuhn - Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego zaprosił wszystkich na Gdyńską Paradę Niepodległości, która odbędzie się tradycyjnie w dniu urodzin Niepodległej 11 listopada.

 

 

Konkurs historyczny „Wielka wojna a sprawa polska”

W czwartek 6.11.2014r., zgodnie z kilkuletnią tradycją, odbył się finał szkolnego konkursu historycznego pt. „Wielka wojna a sprawa polska”. Tytuł konkursu nawiązywał do obchodzonej w tym roku setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej, której skutki wywarły ogromny wpływ na losy Polski i Europy w XX wieku. Od uczestników konkursu wymagana była znajomość faktograficzna (daty, postacie historyczne, miejsca itd.), ikonograficzna (fotografie, obrazy itd.), źródłowa (fragmenty meldunków, odezw, manifestów itd.) oraz kartograficzna (mapy) historii Polski i historii powszechnej z lat 1914 – 1918. Ze względu na indywidualną formułę konkursu w dniu 31 października odbyły się ogólnoszkolne eliminacje, które wyłoniły sześciu najlepszych uczniów. W jury obok nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa p. Daniela Czecha zasiedli także p. dyrektor Wiesława Krysztofowicz, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i języka angielskiego p. Dorota Twarowska i przedstawiciel samorządu szkolnego Adam Labuhn. Prowadzącym konkurs był nauczyciel historii i wos Leszek Sobieraj Po zaciętej rywalizacji uczestnicy konkursu zajęli następujące miejsca:
I miejsce Mikołaj Brzozowski z klasy 2A
II miejsce Jan Mazur z kasy 2A
III miejsce Szymon Maćkowiak z klasy 2A
IV miejsce Karolina Kleisa z klasy 2A
V miejsce Grzegorz Prill z klasy 2A
VI miejsce Rafał Wachowiak z klasy 3A
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami książkowymi a pierwsze trzy osoby także okolicznościowymi pucharami. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców.


 

 

"Masz głos, masz wybór"- spotkanie profrekwencyjne

deba

6 listopada br., w ramach projektu "Zacznijmy od samorządu- masz głos, masz wybór" z inicjatywy Zarządu Samorządu Uczniowskiego i portalu Młoda Gdynia, zorganizowano debatę kandydatów do Rady Miasta Gdyni, jako spotkanie profrekwencyjne. Na nasze zaproszenie odpowiedziały wszystkie zarejestrowane w mieście komitety wyborcze, który były reprezentowane przez:

- KW Prawo i Sprawiedliwość Pan Krzysztof Zalewski,
- KW Platformy Obywatelskiej RP Pan Michał Mallek,
- KKW SLD Lewica Razem Pani Marta Wlizło,
- KW Nowej Prawicy Pan Mikołaj Ochman,
- KWW Gdynia dla Ludzi Pani Marta Siciarek,
- KWW Wojciecha Szczurka Samorządność Pan Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski.

Dziękujemy komitetom wyborczym za odpowiedź i przyjęcie naszego zaproszenia, a kandydatom za przybycie na spotkanie. Było ono niezwykle interesujące- na początku każdy z kandydatów odpowiedział na 3 pytania zadane przez moderatora debaty, którym był Przewodniczący SU Adam Labuhn, a następnie kandydaci odpowiadali na pytania zadawane przez uczniów, których nie sposób zliczyć. Pytania moderatora powstały na podstawie diagnozy społecznej przeprowadzonej wśród gdyńskiej młodzieży, która została zrealizowana przez Młodą Gdynię. Dyskusja była bardzo konstruktywna i owocna dla obu stron, a z tego tworzy się wniosek, że takich spotkań należy organizować, jak najwięcej!

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją: http://mlodagdynia.pl/galeria/przegladaj/289 .

https://www.facebook.com/mlodagdyniapl?ref=bookmarks
http://mlodagdynia.pl/

Forum Młodych 2014

W dniu 04.11.2014 r. uczniowie klas IIA oraz IIE udali się do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku na corocznie organizowane Forum Młodych. W ramach spotkania odbyło się osiem paneli. Celem każdego panelu było omówienie rożnych aspektów dotyczących Polski 25 lat po odzyskaniu wolności. Uczniowie klasy IIA przygotowywali się do debaty podczas, gdy klasa IIE wzięła udział w dyskusji- Jak używamy wolności? Dyskusja dla tych, którzy chcą wyrobić sobie zdanie o ostatnich 25 latach wolności Polski. Pytania zadawała Katarzyna Żelazek, a gośćmi byli muzyk Tomasz „Lipa” Lipnicki oraz dawna działaczka Solidarności Ludwika Wujec. Pytania zadawane przez prowadzącą dotyczyły wolności w okresie PRL-u oraz dzisiejszej Polski. Podczas dyskusji, istniała możliwości zadawania pytań. Między gośćmi, a uczniami trójmiejskich gimnazjów i liceów wywiązała się interesująca dyskusja. Po 2-godzinnym spotkaniu na wszystkich zebranych gości czekał lunch. Następnie odbyła się debata pomiędzy IX LO w Gdyni, a V LO w Gdańsku. Teza debaty: Wolność zdobyta w 1989 roku jest straconą szansą. Nasze liceum musiało potwierdzić tę tezę.

W drużynie IX LO, znaleźli się uczniowie klasy IIA: Anna Leśniak, Wiktoria Paprocka, Adam Labuhn oraz Wojmir Przybyszewski. Po 40 minutach zaciekłej wymiany argumentów publiczność musiała zagłosować za drużyną, która lepiej poradziła sobie z obroną swojej strony. Uczestnicy głosowali również, za mówcą, który poradził sobie najlepiej i zrobił najlepsze wrażenie na publiczności.

Mimo doskonałego przygotowania merytorycznego naszej drużyny, debata skończyła się wygraną V LO w Gdańsku.

Wszyscy goście byli zadowoleni z wybranych paneli dyskusyjnych. Z pewnością spotkania takie jak Forum Młodych rozwijają i aktywizują młodych ludzi. Już trwają przygotowania do Forum Młodych 2015! Uczniowie „dziewiątki” czekają z niecierpliwością na następną edycje.Oferta szkoły

Oferta

Plan lekcji

PlanL

Podręczniki

Matura

Wymiana niemiecka

Galeria

Biblioteka400

przedsibiorczosc

mail

Teatr szkolny

Projekty edukacyjne

Koło chemiczne

ssaasas

logo men22

osppkm