IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

Olbrzymi sukces uczniów IX Liceum związany z nauką informatyki i udziałem w ogólnopolskim projekcie IT Szkoła

 

Projekt „IT Szkoła” to internetowy, otwarty program wspomagający naukę teorii i zastosowań informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie wykonują wiele zadań w czasie trwania roku szkolnego. Prowadzony co miesiąc ranking wyłania, w jakich szkołach uczniowie przodują w wykonywaniu zadań projektu. W poprzednim roku szkolnym w projekcie współzawodniczyło 456 szkół.
Uczniowie IX Liceum odnoszą sukcesy w projekcie już drugi rok z rzędu. Ostatnio zajęliśmy w rocznym rankingu trzecie miejsce w Polsce.
Wręczenie wyróżnień i dyplomów dla szkół odbędzie się w październiku w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki.

Kliknij link do artykuł „Wyniki Rankingu IT Szkoła 2014” -   www.it-szkola.edu.pl


 

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się
w dniu 1 września o godz. 10.00 w sali YMCA.

Zapraszamy na Mszę Św. przed uroczystością, o godz. 9.00
w Kościele Redemptorystów w Gdyni, ul. Portowa 2.
Podziękowanie

 W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które zapadają głęboko w pamięć i pozostają  na stałe w świadomości. Wiem, że takim właśnie wydarzeniem była dla  mnie uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014, kiedy to żegnałam się z „moją szkołą”, kończąc swoją pracę zawodową.

W  obecności uczniów, nauczycieli, rodziców, absolwentów,  pracowników szkoły oraz licznie przybyłych  gości – przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Rady Miasta, Wydziału Edukacji, przedstawicieli związków, różnych organizacji i instytucji po raz ostatni zabrałam głos jako dyrektor, zwracając się do zebranych z gorącymi podziękowaniami za wspólną długoletnią współpracę.

Wszystkim Gościom obecnym na tej uroczystości wyrażam wdzięczność za  słowa i gesty, które dostarczyły mi wielu wzruszeń. Pani Kurator Elżbiecie Wasilenko, pani  Naczelnik Wydziału Edukacji Krystynie Przyborowskiej, Przewodniczącemu Rady Miasta p. Jerzemu Miotke dziękuję za  gratulacje  i piękne życzenia.

Miłym dowodem uznania była dla mnie obecność przedstawicieli Akademii Marynarki Wojennej, Związku Piłsudczyków RP, Związku Sybiraków, Towarzystwa Nautologicznego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Rady Dzielnicy Śródmieście, VI Liceum Ogólnokształcącego, Straży Miejskiej, Policji, Związków Zawodowych.

Słowa podziękowania, kieruję do moich koleżanek i kolegów za serdeczne słowa laudacji, wygłoszonej przez p. Barbarę Buller; dziękuję też Radzie Rodziców, pracownikom administracji, uczniom i absolwentom, których ku mojej radości nie zabrakło wśród obecnych. Wielu wzruszeń dostarczyła mi  absolwentka pierwszego rocznika, opuszczającego mury Dziewiątki, Dorota Heiza- Wojciechowska,  wypowiadając się pięknie o Szkole.

Zachowam we wdzięcznej pamięci  wspaniały śpiew Pawła Jeki, Marty Turzyńskiej i Karoliny Mazur, wszystkie słowa życzeń od uczniów klas pierwszych i drugich – wszystko, czego doświadczyłam podczas tego pożegnalnego spotkania. Dziękując raz jeszcze  za ogrom doznanych wzruszeń, powiem ”żal odchodzić”.

Alina Mroczkowska

Zakończenie roku szkolnego inne niż zwykle ...


Te słowa wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  patronowały tegorocznemu zakończeniu roku szkolnego, które miało charakter wyjątkowy. Połączone było bowiem z pożegnaniem wieloletniej dyrektorki IX Liceum Pani Aliny Mroczkowskiej, która piastowała tę funkcję od początku istnienia szkoły, czyli od 23 lat.

 Uroczystość uhonorowali swoją obecnością liczni goście: Pomorski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Wasilenko wraz z wizytatorami  p. Józefem Bodio i  Janem Główczewskim, Naczelnik Wydziału Edukacji w Gdyni p. Krystyna Przyborowska wraz z zastępcą p. Anną Bennich i inspektor Anetą Szymerowską i Elżbietą Gibałą, wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Jerzy Miotke, prezes Związku Sybiraków p. Aleksander Ryziński, prezes Towarzystwa Nautologicznego kpt. żeglugi wielkiej prof. Daniel Duda oraz wielu przedstawicieli organizacji i instytucji, z którymi Pani Dyrektor przez lata współpracowała z pożytkiem dla całej społeczności Dziewiątki –Związku Piłsudczyków RP, Rady Dzielnicy Śródmieście, VI Liceum Ogólnokształcącego, Poradni Psychologiczno-Padagogicznej, Związku Pracowników Oświaty "Solidarność" i Związku Nauczycielstwa Polskiego, Straży Miejskiej, Policji i innych.

Z przejęciem i zrozumiałym wzruszeniem pani Dyrektor zwróciła  się do zebranych słowami refleksji, podziękowania i pożegnania. Mówiła o swoim życiu zawodowym, które nie tylko związała ze szkołą, ale wręcz jej  poświęciła w myśl zasady Seneki, która, jak przyznała, Jej zawsze przyświecała: „Musisz żyć dla innych, jeżeli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie”.

Z wdzięcznością wspominała nauczycieli, z którymi wspólnie przed laty budowała zręby IX LO i podkreślała zaangażowanie obecnej kadry pedagogicznej. Wiele miejsca poświeciła uczniom i absolwentom. Dziękowała wszystkim, którzy pomagali jej tworzyć środowisko przyjazne nauce i wychowaniu tych, którzy zaufali Dziewiątce, ze szczególną serdecznością wspominając życzliwość Pani Prezydent Ewy Łowkiel.

Po wystąpieniu Pani Dyrektor nastąpiła część poświęcona uczniom klas I i II - Były gratulacje i wyróżnienia dla najlepszych . Adam Labuhn z kl. IC otrzymał nominację do stypendium Prezesa Rady Ministrów, a uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią na poziomie klas pierwszych i drugich, czyli Julia Dąbrowska z kl. IB oraz Aleksandra Bober i Anna Tokarska z kl. II D odebrali ufundowane przez Radę Rodziców finansowe  nagrody.

Z rąk pani Dyrektor w asyście wychowawców,  uczniowie, którzy spełnili wysokie wymagania edukacyjne, otrzymali dyplomy i świadectwa z wyróżnieniem.

Następnie p. Barbara Buller wygłosiła w imieniu nauczycieli laudację na cześć Pani Dyrektor, podkreślając  zasługi, osiągnięcia, sukcesy, a nade wszystko przyjazny uczniom i nauczycielom sposób sprawowania szkolnej władzy. Mówiła o dbałości o szkołę,  trosce o uczniów, dobrych kontaktach z nauczycielami, o tym, że pod jej kierownictwem szkoła szybko się rozwijała, zyskując miano środowiska sprzyjającego nauce, w którym panuje dobry klimat, tolerancja i szacunek dla drugiego człowieka. Gromkie brawa, które wybrzmiały po słowach Dzisiaj za to wszystko, co zrobiła Pani dla Szkoły,  dla nas i za to, jaka Pani była – dziękujemy” były niczym podpis wszystkich zebranych pod słowami mowy pochwalnej.

 

 

Z gratulacjami i podziękowaniami pospieszyli uczniowie, rodzice, absolwenci, pracownicy administracji, oficjalni goście …

 

 

Pięknym dopełnieniem uroczystości były wokalne występy absolwentów: Pawła Jeki i Marty Turzyńskiej oraz uczennicy Karoliny Mazur.

Wśród okolicznościowych przemówień zwróciły uwagę słowa absolwentki pierwszego rocznika IX Liceum Ogólnokształcącego – Doroty Heizy- Wojciechowskiej, która przywołując swoje dobre doświadczenia sprzed lat, z sympatią mówiła o teraźniejszości Szkoły, do której obecnie uczęszcza jej córka.

 

Podczas gdy młodzież rozchodziła się do klas na spotkanie z wychowawcami, Pani Dyrektor uśmiechnięta i wzruszona jednocześnie, wciąż przyjmowała życzenia, podziękowania i kwiaty. I taką Ją zapamiętamy …

 

 

Wycieczka do Krakowa

W dniach 15 – 18 czerwca odbyła się wycieczka do Krakowa uczniów klas pierwszych, należących do kółka historycznego i Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

Do Krakowa jechaliśmy pociągiem i pomimo trochę mało komfortowych warunków, podróż upłynęła szybko i przyjemnie z powodu miłej atmosfery, którą zagwarantowali nam opiekunowie wycieczki, czyli nauczyciele: Pan Krzysztof Brodziński (nauczyciel chemii), Wojciech Kulling (nauczyciel polskiego i wiedzy o kulturze) i Arkadiusz Ordyniec (nauczyciel historii).

Pierwszego dnia wycieczki wybraliśmy się na spacer po jednej z najstarszych dzielnic Krakowa - Kazimierzu, który kiedyś zamieszkiwali Żydzi. Tam obejrzeliśmy między innymi Synagogę Remuh i Cmentarz Żydowski. Noclegi mieliśmy zapewnione w Domu Studenckim „Żaczek”.

Następnego dnia wybraliśmy się do Muzeum Narodowego, aby obejrzeć wystawę Stanleya Kubricka, która była niezwykle ciekawa (można było m.in. obejrzeć rekwizyty z filmów reżysera oraz inne związane z S. Kubrickiem przedmioty). Najbardziej zainteresowały nas sale związane z filmami "Lśnienie", "2001:Odyseja Kosmiczna" i "Full Metal Jackett". Po zwiedzeniu wystawy pojechaliśmy do Oświęcimia i Brzezinki. Uświadomienie sobie największej tragedii XX wieku okazało się dla wielu wstrząsające. Na pewno było to przejmujące przeżycie, które każdy zapamięta do końca życia.

Ostatniego dnia wycieczki wybraliśmy się do Galerii Sztuki Japońskiej Manggha, która przedstawiała ciekawe ekspozycje związane z filmami, drzeworytami i teatrem Japonii. Następnie zwiedziliśmy Katedrę Wawelską przypominającą czasy świetności Polski oraz całe wzgórze, nie zapominając o Smoczej Jamie. Na koniec przeszliśmy się po Starym Mieście i przy okazji mogliśmy kupić pamiątki tj. znane wszystkim precle, oscypki, pocztówki i inne gadżety związane z Krakowem.

Choć wszystkim było żal, musieliśmy pożegnać się z cudownym miastem jakim jest Kraków. Wycieczka była wspaniałym przeżyciem i mam nadzieję, że wszystkim jej uczestnikom zapadła głęboko w pamięć.

( uczestniczka wycieczki )

 

 

 

 

 

"Ludzie Wolnośći 25-lecia"

 

4 czerwca Polska obchodziła okrągłą rocznicę 25 lat od pierwszych wolnych wyborów w naszym kraju. W tym czasie w Polsce wydarzyło się bardzo wiele. Otworzyliśmy się na Europę. W szczególności, możemy to przypisać wybitnym postaciom, które wypromowały nasz kraj na arenie międzynarodowej. Z tej okazji nasza szkoła zaangażowała się w projekt ,,Ludzie Wolności’’. Uczniowie wykonali plakaty, opisujące osiągnięcia wybitnych polskich patriotów z różnych dziedzin życia społecznego. Bardzo serdecznie dziękujemy uczniom, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie. Miejmy nadzieję, że kolejne 25 lat, przyniesie nam również mnóstwo sukcesów. Akcję zorganizował Zarząd Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły.

10259341 267182643486627 483966479 n

10405914 267182720153286 373180462 n

10432414 267183270153231 1701093603 n

10437161 267182666819958 1327315782 n

10455518 267182953486596 1048391022 n

10461809 267182793486612 419185954 n

 

 

Awans do finału Licealiady Mlodzieży Szkolnej

Uczennica naszego liceum Agnieszka Kiełkowska zakwalifikowała się do finału Wojewódzkiej XIV Licealiady Młodzieży Szkolnej w Indywidualnej Lekkoatletyce, która odbędzie się w Chojnicach 10 czerwca br. Agnieszka będzie reprezentowała Gdynię w biegu na dystansie 400m. Awans na tę imprezę wywalczyła na Mistrzostwach Gdyni Szkół Ponadgimnazjalnych w lekkoatletyce, gdzie zajęła I miejsce.

Gratulujemy i życzymy udanego startu!

 

 

Uczniowie IX LO głosują i zachęcają innych Głosuj na Gdynię – miasto 25-lecia wolności

 

Telewizja Polska i portal Onet.pl są organizatorami plebiscytu na miasto, które przeszło największą transformację na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. Do ścisłego etapu przeszły: Gdynia, Wrocław i Rzeszów. Wszystkim, którzy zagłosują i zagłosowali dziękujemy! Wygrajmy dla Gdyni!

Szczególnie dziękuję uczniom: Adrianowi Segin(Młodzieżowa Rada Miasta), Weronice Czaplińskiej, Marice Bunar – członków Społecznego Sztabu Akcji , Patrykowi Michalskiemu, Aleksandrze Lietza(wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta), Agacie Szumowskiej i Nadii Kępce oraz wszystkim pozostałym wspaniałym uczniom z klasy ID. Bardzo Wam dziękuję za Waszą aktywność, kreatywność i zaangażowanie… zawsze można na Was liczyć!

ZA TYCH LUDZI CO NA FALI SWE MARZENIA BUDOWALI I NA GDYNIE GŁOS SWÓJ DALI.

JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ, CZY GDYNIA WYGRAŁA OBEJRZYJ PROGRAM "ŚWIAT SIĘ KRĘCI" w TVP 1, 2 czerwca o godz. 18.30

Dorota Twarowska (Społeczny Sztab Akcji „Gdynia Miastem 25-lecia,opiekun MRM)

 

IMG 04121

IMG 1158

IMG 1161

IMG 1162

IMG 1166

 

Zapraszamy uczniów do udziału w Weekendzie Literackim w Gdyni

 Zamieszczamy wybrane propozycje imprez literackich. Dokładny program jest na stronie miastoslowa.pl

24.05.2014r – sobota

12.00-16.00 / InfoBox
Laboratorium Słowa: Daj wyraz! Warsztaty twórczego pisania
Prowadzenie: Barbara Piórkowska

16.00-17.30 / U Muzyk'uff
Laboratorium Słowa: warsztaty dla tekściarzy
Prowadzenie: Maciej Łyszkiewicz (kompozytor, autor tekstów piosenek) + Krzysztof Cezary Buszman (poeta, autor tekstów)

18.00 -19.30/ U Muzyk'uff
Spotkanie autorskie z Pauliną Wilk
Prowadzenie: Artur Nowaczewski

25.05.2014r - niedziela

12.00-14.00 / InfoBox
Laboratorium Słowa: warsztaty twórczego wyrzucania, a także pisania, myślenia, widzenia i słuchania
Prowadzenie: Sławomir Płatek

14.30 / Cafe Księgarnia Vademecum
Spotkanie autorskie z Franciszkiem Szczęsnym
Prowadzenie: Ewa Lenarczyk

16.00 / Cafe Księgarnia Vademecum
Klub Czytelnika - otwarta dyskusja literacka

 

 

Książka dotykowa - warsztaty

W dniu 16 maja uczniowie klasy I B uczestniczyli w warsztatach na temat książki dotykowej.

Podczas spotkania uczniowie wykonywali ilustracje do książki z materiałów o różnej fakturze. Klasa uzyskała informacje, dotyczące książki dotykowej, komu może być ona potrzebna i dlaczego. Zajęcia odbyły się na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni Filia nr 2.

Prowadzenie: Alina Zielińska – pedagog, wykładowca Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni. Jest wielką pasjonatką książek dla dzieci, założyła stronę internetową poświęconą literaturze dla najmłodszych 

www.magicznepodrozepoliteraturze.pl. Była nominowana przez polską sekcję IBBY w 2012 roku do nagrody za upowszechnianie czytelnictwa.

Opiekun - Mirosław Wójtowicz

 

 

 

Oferta szkoły

Oferta

Plan lekcji

PlanL

Podręczniki

Matura

Wymiana niemiecka

Galeria

Biblioteka400

przedsibiorczosc

mail

Teatr szkolny

Projekty edukacyjne

Koło chemiczne

ssaasas