Sprawdzone arkusze maturalne można odbierać w bibliotece w godzinach jej otwarcia.

 

        Poniedziałek   9-13

 

        Wtorek           12-16

 

         Środa               9-13

 

           Czwartek       12-16

 

          Piątek             12-16

 

Informacja o dostępności prac z poszczególnych przedmiotów

będzie sukcesywnie przekazywana uczniom przez nauczycieli.

         

INFORMACJE DLA KLAS TRZECICH: 

 

Ostateczne wystawienie ocen dla klas trzecich: do 22 kwietnia 2021 r. 

 

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas trzecich:  26 kwietnia 2021 r.

 

Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich:  30 kwietnia 2021 r.

                                                            

26.03.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do  25 kwietnia 2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

14. 04.2021r.

 

uczennice i uczniowie zwolnieni z zajęć lub oczekujący na lekcję pozostają pod opieką nauczycieli w bibliotece

(w przypadku zwolnienia z wychownia fizycznego – pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego wf)

   

 

ZASTĘPSTWA NA WTOREK → 20 KWIETNIA 2021 r.

nieobecni: K. Skibowską-Bąkałę

 

za p. K. Skibowską-Bąkałę:

1 godzina → klasa 2A1 → grupa zwolniona

2 godzina → klasa 3B → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 2C2 → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 2B1 → grupa zwolniona

7 godzina → klasa 3E → grupa zwolniona

 

 

ZASTĘPSTWA NA ŚRODĘ → 21 KWIETNIA 2021 r.

nieobecni: K. Skibowska-Bąkała

 

za p. K. Skibowską-Bąkałę:

5 godzina → klasa 3E → grupa zwolniona

6 godzina → klasa 2B1 → grupa zwolniona

7 godzina → klasa 3B → grupa zwolniona

8 godzina → klasa 3E → grupa zwolniona

9 godzina → klasa 3B → grupa zwolniona