Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W dniu dzisiejszym tzn. 5 lutego odbył się w naszej szkole kolejny etap projektu międzyprzedmiotowego "CSI w IXLO". Uczniowie klasy 2b poznają w nim sposoby wykorzystania metod chemicznych, fizycznych i biologicznych w kryminalistyce.
Stali się autorami artykułów i posterów naukowych związanych z tą tematyką. Można je zobaczyć w holu głównym naszej szkoły. 
Dziś zaprezentowali opracowane przez siebie tematy w formie prelekcji skierowanej do Dyrekcji szkoły oraz klasy 2g. Oto tematy, które zostały przedstawione: Historia kryminalistyki 
                                               Metody fizykochemiczne w kryminalistyce 
                                               Profilowanie jako środek do śledztwie 
                                               Osobowość psychopatyczna
                                               Farma śmierci w USA 
                                               Czy istnieje gen mordercy?
Dziękujemy za ciekawe przedstawienie tematów, zaangażowanie i profesjonalizm. 
 
Opiekunki projektu: Joanna Spisak-Pietruszka, Małgorzata Turyn, Anna Szydłowska