INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

W związku z komunikatem Premiera RP z dnia 21 listopada 2020 r.zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 22 grudnia 2020 r.

wystawienie ocen proponowanych na semestr w IX LO:do 4 grudnia 2020 r.(termin nie uległ zmianie)

zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami, podanie propozycji ocen na pierwszy semestr odbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 9 grudnia 2020 r. w godzinach 17.30 – 19.00 (termin nie uległ zmianie)

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

przerwa świąteczna:od 23 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021 r.

ferie zimowe:od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r.

ostateczne wystawienie ocen na semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

 

26.11.2020 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

We wrześniu 2018 grupa uczniów z klas pierwszych IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni rozpoczęła realizację projektu Erasmus+ z doradztwa zawodowego “My career steps – aspirations for all”, w trakcie którego młodzież ze szkół partnerskich – tureckiej, polskiej, włoskiej, rumuńskiej oraz brytyjskiej – ma za zadanie stworzenie własnego pomysłu na firmę oraz opracowanie strategii na jej prowadzenie.

W dniach 24.02 – 2.03 uczniowie IX LO w Gdyni w składzie: Zuzanna Koszałka, Patrycja Lidzbarska, Julia Świech, Sebastian Łukaszewski, Jan Sulewski, Dominik Socha wraz z nauczycielkami języka angielskiego: Anną Krause i Katarzyną Pucyło wybrali się do szkoły partnerskiej National College “Emanuil Gojdu” w Oradei w Rumunii. Oto sprawozdanie z naszego wyjazdu. 

 

 

  

25.02.2019 (poniedziałek) 

Pierwszy dzień w Oradei rozpoczął się od oficjalnego powitania uczestników projektu ze szkół partnerskich. Zgodnie z tradycją rumuńską, uczniowie szkoły National College “Emanuil Gojdu przywitali nas chlebem i solą, a następnie zaprezentowali tradycyjne tańce oraz piosenki ludowe. Tego dnia mieliśmy również okazję spotkać się z dwiema kobietami sukcesu z Oradei, które omówiły najważniejsze aspekty prowadzenia własnej działalności.

 

 

26.02.2019 (wtorek) 

Napięcie i stres z poprzedniego dnia minęły, więc przystąpiliśmy do pracy pełni energii. Tym razem prezentowaliśmy informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy w poszczególnych krajach. Mogliśmy porównać wyzwania czekające na młodych ludzi rozpoczynających karierę zawodową oraz omówić podobieństwa i różnice.

Przedstawiliśmy też nasz pomysł na firmę, którą będziemy tworzyć w dalszych etapach projektu. Kolejnym punktem było stworzenie logo projektu “My career steps – aspirations for all”. Pracowaliśmy w grupach międzynarodowych, co bardzo pozytywnie wpłynęło na naszą integrację.

 

 

 

 

27.02.2019 (środa) 

Środa była jednym z najlepiej wspominanych przez nas dniem. Rozpoczęły ją warsztaty prowadzone przez trenerkę z EduBiz, która mówiła o tym, jak założyć i poprowadzić własny biznes. Poczuliśmy się trochę jak na lekcjach podstaw przedsiębiorczości.  Było to dla nas ciekawe doświadczenie i pomogło nam zrozumieć, jak ukierunkować własne życie. Po obiedzie zostaliśmy zaproszeni do Urzędu Pracy działającego w okręgu Bihor. Tam uzyskaliśmy więcej informacji o sytuacji pracowników i pracodawców w Rumunii.

 

 

28.02.2019 (czwartek) 

Czwartek był dniem wczesnego wstawania, długiej podróży, pięknych widoków i szału zakupów. Tego dnia o godzinie 7 rano udaliśmy się w podróż do kopalni soli. Po 3 godzinach jazdy zameldowaliśmy się w Salinie Turdzie, gdzie mogliśmy podziwiać niesamowite widoki. Razem z panią przewodnik zeszliśmy na sam dół kopalni. Była również możliwość wynajęcia łódki i popływania nią po słonym jeziorku kopalni. Po tej niesamowitej przygodzie w muzeum górnictwa solnego zwiedzaliśmy piękne uniwersyteckie miasto Cluj Napoca.

 

 

 

1.03.2019 (piątek)  

Ostatni dzień poświęcony był przede wszystkim zwiedzaniu atrakcji turystycznych Oradei – byliśmy w Urzędzie miasta, mieliśmy możliwość podziwiania panoramy miasta z wieży Urzędu oraz zwiedziliśmy tamtejszą twierdzę. Po tej części nastąpiło oficjalne pożegnanie uczestników, a wieczorem uroczysta kolacja. Mimo tego, że znaliśmy się tylko tydzień, wszyscy bardzo się polubiliśmy i trudno było się rozstać.  

Podczas drogi powrotnej rozmawialiśmy o naszym pobycie i o ludziach, których poznaliśmy. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że pomimo tego, iż każdy z nas pochodzi z innego kraju, o innej kulturze i religii, to i tak jesteśmy tacy sami. Jesteśmy grupą nastolatków, która nie jest jeszcze pewna tego co chce robić w swoim życiu i szuka celu dla siebie. Erasmus+ to naprawdę cudowny projekt, który pozwala spełniać marzenia. 

tekst: Patrycja Lidzbarska kl. Ia

 

 

 

foto: p. Anna Krause