Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W dniu 11 marca 2019 roku w godzinach wczesnopopołudniowych odbył się w auli naszej szkoły Wieczór Poezji Obcojęzycznej (jak to niektórzy trafnie stwierdzili podwieczorek )

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Zadbali o nią przede wszystkim uczniowie i uczennice naszej szkoły, którzy licznie (ok.30 osób) zgłosili się do udziału w spotkaniu, aby zaprezentować swoje talenty i dzięki nim przenieść nas w świat poezji i muzyki pochodzących z różnych krajów europejskich. Mieliśmy niecodzienną okazję usłyszeć w oryginale utwory takich poetów, jak: Johann Wolfgang Goethe, Heinrich Heine, Wilhelm Busch, William Wordsworth, Guillaume Apollinaire, Federico García Lorca i Octavio Paz.

Zadbano również o warstwę muzyczną naszego spotkania. Solo i w zespołach zostały wykonane piosenki w języku angielskim, hiszpańskim i niemieckim. Bo jak powiedział Johann Wolfgang Goethe „Gdzie słyszysz śpiew, tam wchodź, tam dobre serca mają. Źli ludzie - wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”. Na koniec naszego wydarzenia uczestnicy otrzymali drobne upominki. 
W imieniu organizatorek spotkania chciałabym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do uświetnienia naszego wydarzenie (np. poprzez przygotowanie słodkości, dekoracji i oprawy muzycznej ) i zaprosić wszystkich ponownie za rok na trzecią już edycję.

Edyta Delekta