Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Dnia 27.03 w Gdańskim Liceum Autonomicznym odbyła się finałowa uroczystość jubileuszowej X edycji Trójmiejskiego Konkursu Języka Niemieckiego pod patronatem Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec.

Uroczystość tę zaszczyciła swoją obecnością Konsul generalna Cornelia Pieper, która złożyła serdeczne gratulacje wszystkim uczestnikom, którzy dotarli do tego etapu konkursu oraz jego laureatom. Naszą szkołę godnie reprezentowały uczennice: Klaudia Kamińska z IIIF oraz Natalia Kwidzińska z IA. Nie udało im się wprawdzie zdobyć tytułu laureata, ale Natalia będzie miała jeszcze okazję „powalczyć o to trofeum” przez dwa najbliższe lata, a Klaudii chciałabym serdecznie podziękować za reprezentowanie naszej szkoły w konkursach języka niemieckiego i życzyć dalszych sukcesów z niemieckim już poza murami naszej szkoły.

Edyta Delekta