Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Od wtorku młodzież naszej szkoły przebywa wraz z panią Grażyną Kozak-Pawlak i panią Dorotą Twarowską w zaprzyjaźnionym Gimnazjum EMA w Bonn w Niemczech. Siedem uczennic i dwóch uczniów klas pierwszych uczestniczy w programie wymiany, który jak zawsze obfituje w wiele atrakcji.
Dziewczęta i chłopcy wraz ze swoimi niemieckimi partnerami będą zwiedzać najpiękniejsze zakątki Bonn i Kolonii, realizować zajęcia sportowe oraz spędzać razem wolny czas. Nasi uczniowie będą mieli okazję poznać metody prowadzenia zajęć w niemieckiej szkole, doskonalić języki obce oraz poznać codzienne życie niemieckich rodzin, które ich goszczą. Wspólna realizacja wielu projektów z pewnością zbliży do siebie uczniów obu szkół i zaowocuje wieloletnimi znajomościami, a może nawet przyjaźniami. Życzymy im wielu ekscytujących wrażeń i doświadczeń oraz dobrej zabawy.
Projekt wymiany polsko - niemieckiej nasza szkoła realizuje od 24 lat. Jest on finansowany przez rodziców, Urząd Miasta Gdyni oraz Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w Warszawie.