Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

We wtorek 2 kwietnia w ramach obchodów Dni Języków Romańskich w naszej szkole grupy międzyoddziałowe języka francuskiego,

uczestnicząc w Dniu Francuskim, miały okazję zintegrować się dzięki łączącej je wspólnej pasji.

Pretekstem do zorganizowania dnia tematycznego były światowe obchody Francophonie, czyli święto wszystkich osób posługujących się językiem francuskim.

Na początku nagrodziliśmy grupę teatralną, która wystawiając spektakl pod tytułem „Café Bohème”, zajęła drugie miejsce w przeglądzie przedstawień francuskich. Następnie, po wysłuchaniu niesamowitych prezentacji na temat Francophonie i La France autorstwa Mikołaja oraz Darii, przyszła kolej na konkursy. Na początku odbył się quiz „Le français dans le monde, sprawdzający naszą wiedzę o krajach francuskojęzycznych, który wygrał zespół „Mont Blanc” w składzie: Klaudia Firgon, Klaudia Papszun, Patrycja Stefanowska i Ola Konkel.
Następnie czytaliśmy popularne łamańce językowe (iluż było chętnych!),
po czym bawiliśmy się słowotwórstwem (zaskakująco twórczo!). Wszystko odbywało się przy akompaniamencie słodkości upieczonych przez uczniów oraz francuskiej muzyki, która wzmagała niesamowitą atmosferę.
Nagrody dla naszych uczestników – pomoce językowe
słodycze, ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły, za co serdecznie dziękujemy. Miejmy nadzieję na więcej szans na wspólną integrację — a za tę chcielibyśmy podziękować pani Krystynie Nowickiej-Nozdyń.

Tekst: Barbara Szuniewicz kl. If, zdjęcia i wsparcie: Katarzyna Nozdrzykowska