Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W ramach realizacji zadań projektowych uczniowie klasy 2b uczestniczyli w wykładach "Entomologia sądowa" oraz "Zmysłowe bakterie" prezentowanych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. 

Za zorganizowanie wykładu dziękujemy pani prof. Małgorzacie Turyn.
Anna Szydłowska

29 marca mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wykładach na wydziale biologii na Uniwersytecie Gdańskim. Pierwszy wykład prowadziła dr Marta Zakrzewska, dotyczył on entomologii medyczno-sądowniczej. Dowiedzieliśmy się mnóstwa ciekawych rzeczy, m. in: jak owady pomagają w badaniach przyczyn zgonów i że znając wszystkie czynniki oraz cykle rozwojowe danych gatunków owadów jesteśmy w stanie określić czas śmierci, czasami nawet co do godziny. Ten wykład był bardzo interesujący i słuchało się go z ogromną przyjemnością. Drugi wykład prowadził dr Sęktas. Opowiadał o ‚zmysłowych bakteriach’, o zmysłach, receptorach i taksjach - czyli ruchach bakterii, z czego wynikają i jak działają. Mówił też o mikrobiologii i morfologii komórek. 
Wykładowcy zachęcali nas do zapoznania się z kierunkami na Wydziale Biologii UG. Myślę, że pomoże to niektórym podjąć decyzję co do swojej przyszłości. Ogólnie rzecz biorąc, wykłady były naprawdę udane!

tekst: Małgorzata Gasiewicz,  foto Kacper Benkowski kl.IIb