Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Grupa uczniów z IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w dniach 21-25.05.2019 wraz z nauczycielkami Danutą Paszak i Gabrielą Reclaw uczestniczyła w drugim spotkaniu zorganizowanym w ramach projektu Erasmus plus - Career Steps Aspirations For All. Tym razem młodzież spotkała się ze swoimi rówieśnikami z Wielkiej Brytanii, Rumunii, Turcji i Włoch w przepięknym Pozzuoli, miasteczku położonym niedaleko Neapolu.

 

Realizując założenia projektu wszyscy uczestnicy zaprezentowali swoje CV, a następnie mieli okazję poznać tajniki pracy w gastronomii i turystyce. Zwiedziliśmy również okoliczne atrakcje turystyczne, odkrywając uroki uliczek Neapolu, tajemniczość Pompei i wulkanicznych kalder. Wspólnie spędzony tydzień to również czas nawiązywania znajomości, dzielenia się doświadczeniami, poznawania nowych kultur oraz przełamywania barier.

 

 

 

Młodzież pełna wrażeń ze łzą w oku żegnała się ze swoimi kolegami i koleżankami. Następne spotkanie w Gdyni. Już się przygotowujemy i czekamy z niecierpliwością na naszych gości.

Tekst: D. Paszak

Zdjęcia: G. Reclaw