Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Zakończyliśmy projekt międzyprzedmiotowy "Może nasze morze?" Projekt  skierowany był do uczennic i uczniów klasy 2g. Głównym jego celem było  promowanie zrównoważonego rozwoju, świadomości zasobów naszego regionu i zagrożeń ekologicznych związanych z ich eksploatowaniem.

 

Młodzi ludzie doskonalili umiejętność pracy w grupie, planowania pracy, wyszukiwania informacji  oraz prezentowania tego szerszej publiczności. Elementami projektu były przygotowane przez uczniów: artykuły naukowe, postery oraz prezentacja publiczna. Ostatnie z zadań projektowych będziemy niedługo testować w praktyce – gry terenowe. Dziękujemy młodzieży za zaangażowanie i pracę nad swoimi tematami.

Za projekt odpowiedzialne były panie: Anna Szydłowska, Małgorzata Turyn i Agnieszka Kulka – Radko. Za pomoc w sprawdzeniu artykułów dziękujemy także pani Beacie Filipp.