Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczennice klasy II E, Dagmara Marciniak i Marta Zagożdżon, w ramach kontynuacji projektu "Odwróconych lekcji", wyszły z inicjatywą przeprowadzenia lekcji wychowawczych dotyczących ochrony środowiska  we wszystkich klasach pierwszych. 
 
 
 
 
 
 
W ubiegłym tygodniu odwiedziły klasy IB, IC, ID, IF, IG oraz IIC i opowiedziały im o zmianach klimatu. 
Poruszyły temat globalnego ocieplenia, wymieniając jego przyczyny i skutki, przedstawiły, w jaki sposób człowiek wpływa na środowisko – m.in. przez duże zużycie energii, produkcję mięsa czy ubrań. Wyjaśniły, dlaczego tak istotna jest świadomość ekologiczna i zaproponowały rozwiązania, które warto wprowadzić do codzienności, by żyć w zgodzie z naturą. Te wykłady przeprowadzone w ramach projektu "Uczniowie dla uczniów", były skróconą wersją dwóch prelekcji, które dziewczyny poprowadzą w czerwcu w Bibliotece z Pasją w Gdyni. Pierwsza z nich (8 czerwca o godz. 14:00) będzie głównie wprowadzał w zagadnienie globalnego ocieplenia, ale nie tylko. Pojawi się również temat wirtualnej wody czy samochodów hybrydowych. Na drugim wykładzie (21 czerwca o godz. 18:00) pojawi się m.in. temat globalnych katastrof środowiskowych oraz chorób, które przez zmiany klimatu mogą napłynąć do Europy. W obu prelekcjach nie zabraknie również miejsca na dyskusję ze słuchaczami. Serdecznie zapraszamy! 
Tekst: Dagmara Marciniak