INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

W związku z komunikatem Premiera RP z dnia 21 listopada 2020 r.zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 22 grudnia 2020 r.

wystawienie ocen proponowanych na semestr w IX LO:do 4 grudnia 2020 r.(termin nie uległ zmianie)

zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami, podanie propozycji ocen na pierwszy semestr odbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 9 grudnia 2020 r. w godzinach 17.30 – 19.00 (termin nie uległ zmianie)

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

przerwa świąteczna:od 23 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021 r.

ferie zimowe:od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r.

ostateczne wystawienie ocen na semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

 

26.11.2020 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

 1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
 2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
 3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
 4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
 5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.     Wiesława Krysztofowicz
  Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

W czwartek 30 maja do naszej szkoły przybyli uczniowie z województwa pomorskiego (Gdyni, Gdańska, Rumi, Kartuz i Słupska), aby przekonać się, czy język hiszpański jest dla nich tajemnicą, czy też już nie. W drugiej edycji tego konkursu 12 trzyosobowych drużyn wybierało pytania za 15 lub 30 punktów i rozwiązywało zadania dotyczące słownictwa w obrębie dwóch tematów: dom oraz życie rodzinne i towarzyskie.

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

W wyniku zaciętej walki, trzy pierwsze miejsca zajęły drużyny z:

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku (grupa 1)

 2. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku (grupa 2)

 3. IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni (grupa 2)

Serdecznie gratulujemy drużynie z naszej szkoły w składzie: Karolina Świrska (2F), Oliwia Wojewoda (2F), Wiktoria Pomieczyńska (2F).

 

 

 

 

 

 

Jako że nasza szkoła była organizatorem konkursu, chciałabym bardzo podziękować za pomoc w przygotowaniach uczniom klasy 2a: Weronice Kościów, Natalii Głowackiej, Jakubowi Wasilewskiemu, Emilii Michalik, Kasi Rohda, Kai Średzińskiej, Partycji Tybus, Julii Załuckiej (2c) oraz uczennicom z klasy 1f: Monice Miler, Kindze Orzoł, Ewie Kusch, Zosi Lekowskiej, Beacie Ekiert i Agacie Hajduk. Dzięki Waszej kreatywności, otwartości i chęci pomocy organizacja tego konkursu przebiegała sprawnie i w miłej atmosferze.

 

 

 

 

Nagrody główne zostały ufundowane przez Urząd Miasta Gdyni, upominki zaś przez honorowego patrona konkursu: Konsulat Królestwa Hiszpanii w Gdńsku. Za wsparcie serdecznie dziękujemy.

Tekst: Gabriela Reclaw

Zdjęcia: Katarzyna Rohda 2a