Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Odnalezienie fragmentu przemówienia Abrahama wygłoszonego w sprawie Pomorza podczas pobytu w Paryżu, rozwiązanie rebusu związanego z jednym z zajęć Abrahama, odnalezienie nazwy dzielnicy Gdyni z czasów początku budowy portu, spotkanie z kompanem Abrahama z lat międzywojennych - nauczycielem Kamrowskim i wiele innych zadań

musieli rozwikłać uczestnicy gry miejskiej, zorganizowanej 18maja z okazji 150. rocznicy urodzin Antoniego Abrahama, działacza społecznego, orędownika rozwoju portu i miasta Gdyni. Frekwencja dopisała. W grze uczestniczyli mali i duzi Gdynianie oraz sympatycy miasta. Wszyscy dobrze się bawili, mimo niedogodności pogodowych i z uśmiechami dotarli do mety w Kaszubskim Forum Kultury.Zobaczcie fotorelację z wydarzenia. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki dzięki Patronom i Partnerom gry: Gdynia, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Gdynia, Samorząd Uczniowski IX LO w Gdyni, Domino's Pizza.
Wydarzenie dofinansowane przez miasto Gdynia.

Kaszubskie Forum Kultury

Fot. Żaneta Janicka