Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W ramach lekcji wychowania fizycznego uczniowie większości klas pierwszych (ale nie tylko) mieli okazję uczestniczyć w różnorodnych formach zajęć. Połączenie lekcji wychowania fizycznego z matematyką? Dlaczego nie!? Lekcje interdyscyplinarne, bo o nich mowa, niewątpliwie wpływały na atrakcyjność zajęć, a ogromne zaangażowanie uczniów podczas przebiegu tych lekcji powodowały ogromną radość i wolę rywalizacji w duchu fair play.

Zmaganie się z różnorodnymi zadaniami matematycznymi, połączone z wysiłkiem fizycznym, nie było dość prostą sprawą. Zadaniom towarzyszyły ogromne emocje, było również skupienie i współpraca w zespole. Kolejnym pomysłem była gra planszowa wielkiego formatu i połączenie lekcji wychowania fizycznego z biologią, przyrodą i anatomią. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, gdyż uczniowie mogli zrobić sobie powtórkę materiału w sposób bardziej zabawowy z nutką rywalizacji. Na lekcjach nie zabrakło również tematyki dotyczącej zdrowego odżywiania oraz wartości kalorycznych i odżywczych owoców. Robiliśmy kolorowe sałatki owocowe. Było smacznie i zdrowo 😊 Dopełnieniem lekcji były wspólne wyjścia na deptak orłowski, gdzie uczniowie mogli się wyciszyć duchowo i zregenerować siły.

Agnieszka Ławicka