Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

To był naprawdę ostatni dzień roku szkolnego 2019/2020. W gorącym słońcu padały słowa równie gorących gratulacji i podziękowań. Były miłe gesty, uśmiechy, kwiaty i życzenia pięknych i bezpiecznych wakacji.

Świadectw z czerwonym paskiem było tak wiele, że ne spoosb było wręczyć je wszystkie na forum szkoły, wystąpili więc najlepsi z najlepszych, czyli po  jednej osobie z każdej klasy. Rada Rodziców tradycyjnie wyróżnia  tych, którzy na poziomie klas pierwszych i drugich uzyskali najwyższą średnią ocen, przyznając im nagrody finansowe. Z klas pierwszych  taką gratyfikację otrzymał uczeń klasy Ie Kajetan Kołodziejski, a z klas drugich Wiktoria Pomieczyńska z II f. Kandydatem do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok 2019/2020 został Kajetan Kołodziejski. Szczególnyym punktem uroczystości było  pożegnanie wieloletniej wicedyrektorki IX Liceum Pani Wandy Łęszczak, która przez długie lata z ogromną życzliwością, cierpliwością i empatią wspomagała całą społeczność Dziewiątki. I to już chyba wszystko w "reporterskim skrócie"...

Zaczynają się dlugie wakacje - dla uczniów potrwają ponad 10 tygodni.