Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Klasy 1B2 oraz 1G2 - biologiczno-chemiczna oraz przyrodnicza, spędziły dwa dni (26.09-27.09.19) w Łapinie Kartuskim. Dzięki wielu formom aktywności na łonie natury prowadzonym przez profesjonalnych animatorów,  mieliśjmy możliwość bliżej się poznać i spędzić ciekawie czas. Najwięcej emocji wzbudził wieczorny bieg na orientację w lesie, podczas którego spotkaliśmy dziki!

Wspólne wykonywanie zadań nauczyło nas współpracy i słuchania siebie nawzajem. Traktowaliśmy wszystkie zadania jako zabawę, dlatego też w żadnej z konkurencji nie było przegranych. Możemy powiedzieć, że był to dobry i owocny dla nas czas.

tekst: P. Mońka 1B2 ; foto: G. Reclaw, N. Rój