Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Dnia 3 października grupa uczennic i uczniów z klasy IIB i II E pod opieką nauczyciela historii oraz głównego koordynatora Pawła Walaszka zorganizowała Grę Miejską „Wojna obronna Polski w 1939 roku – wydarzenie, o którym nie wolno zapomnieć”, która skierowana była do uczennic i uczniów gdyńskich szkół podstawowych. Główny patronem imprezy był Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z Warszawy, z którym od kwietnia 2019 roku ściśle współpracuje nasza szkoła.   Uczestnicy po krótkim omówieniu celów oraz głównych zasad gry ruszyli z mapami w ręku w piękne rejony Orłowa, aby zmierzyć się z zadaniami, które czekały na nich w wyznaczonych punktach.

Ostatecznie zwycięzcami gry zostali przedstawiciele       ZSP nr 2 w Gdyni, którzy otrzymali z rąk pani dyrektor Wiesławy Krysztofowicz puchar, medale oraz pamiątkowe dyplomy. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i zapraszamy w przyszłym roku.