Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Ponad 200 osób wzięło udział 15 października w uroczystościach 80. rocznicy masowych wysiedleń ludności polskiej z Gdyni przez okupanta niemieckiego. Obchody zorganizowało Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych z prezesem Benedyktem Wietrzykowskim. Przy tablicy pamiątkowej znajdującej się na fasadzie dworca PKP Gdynia Główna zapalono znicze i złożono wieńce. 

Następnie zgromadzeni przeszli pod pomnik Gdynian Wysiedlonych. Tam wysłuchano przemówień oraz wręczono odznaczenia, dyplomy i medale Pro Patria. Na zakończenie pod pomnikiem złożono wieńce i zapalono znicze. IX Liceum Ogólnokształcące reprezentowała dyrektor Wiesława Krysztofowicz z delegacją uczniów i pocztem sztandarowym.

 

 

W dniu 19.09.1939r. Hitler wizytował Gdynię i podjął decyzję, że zmieni ją w niemieckie miasto o nazwie Gotenhafen. Przez cały okres II Wojny Światowej z Gdyni wysiedlono prawie 80000 mieszkańców, z których większość zginęła. Równocześnie dokonywano masowych egzekucji całych grup ludności w lasach piaśnickich i w KL Stutthof. Sprawa wysiedleń gdynian jest niewystarczająco eksponowana w polskiej historii. Stowarzyszenie zamieszcza liczne informacje na stronie internetowej http://www.sgw.com.pl/ . Jest tam na przykładzie losów zabranego rodzicom sześcioletniego gdynianina Michała opisana historia wywożenia z Gdyni polskich dzieci w celach germanizacji. Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych zorganizowało dziewięć sesji popularnonaukowych na temat wysiedleń gdynian. Dorobek sesji publikowany jest w postaci książek. Komplet książek z tych sesji został przekazany przez Benedykta Wietrzykowskiego na ręce dyrektor Wiesławy Krysztofowicz.