INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

W związku z komunikatem Premiera RP z dnia 21 listopada 2020 r.zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 22 grudnia 2020 r.

wystawienie ocen proponowanych na semestr w IX LO:do 4 grudnia 2020 r.(termin nie uległ zmianie)

zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami, podanie propozycji ocen na pierwszy semestr odbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 9 grudnia 2020 r. w godzinach 17.30 – 19.00 (termin nie uległ zmianie)

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

przerwa świąteczna:od 23 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021 r.

ferie zimowe:od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r.

ostateczne wystawienie ocen na semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

 

26.11.2020 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Wszystko zaczęło się 25 lat temu, kiedy Karolina Steinborn, absolwentka Gimnazjum Ernst Moritz Arndt w Bonn i IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni wpadła na pomysł, by połączyć te dwie szkoły wymianą polsko-niemiecką. Inicjatywę wsparła ucząca w gdyńskiej szkole anglistka Dorota Twarowska oraz nauczycielka z placówki w Bonn – Regina Zotz.

 Partnerstwo naszych szkół wyróżnia przede wszystkim wieloletnia, nieprzerwana współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu i głębokiej przyjaźni.

 

 

 

Pomimo różnicy wieku pomiędzy placówkami – IX Liceum Ogólnokształcące liczy 28 lat, podczas gdy Gimnazjum EMA ma 137 letnią tradycję – udało znaleźć się wspólną płaszczyznę porozumienia.

Integracja działań nauczycieli, rodziców i uczniów zaowocowała regularnymi spotkaniami w ramach wymiany. Odbywają się one dwa razy w roku i do tej pory uczestniczyło w nich około 750 uczniów. Głównym zadaniem partnerstwa jest podniesienie umiejętności komunikacyjnych uczniów poprzez pogłębianie znajomości języka, zwiększanie sprawności w posługiwaniu się nim, poszerzanie wiedzy o kulturze i tradycjach obu narodów oraz wzmocnienie motywacji do nauki języków obcych. Obie szkoły propagują aktywną i otwartą konfrontację z przeszłością, starając się łączyć refleksję historyczną ze zdobywaniem wiedzy historycznej.

 

 

 

Jubileuszowy program naszego tygodniowego spotkania (5.11-12.11) był bardzo różnorodny, ciekawy i zawierał elementy, których wcześniej nie realizowaliśmy.Środa zaczęła się od krótkiego powitania uczestników projektu przez panią dyrektor. Przed południem wyjechaliśmy do Rzucewa, gdzie podziwialiśmy neogotycki zamek i jego urokliwe otoczenie. Następnie młodzież oglądała pokaz produkcji wyrobów szklanych w manufakturze szkła w Pucku.

Szczególnym punktem programu w czwartek było spotkanie uczniów z wiceprezydentem Gdyni – panem Markiem Łucykiem, który podkreślił wagę tego przedsięwzięcia, najstarszej w Gdyni wymiany polsko-niemieckiej.

 

 

 

 

 

W piątek dzień rozpoczęliśmy na sportowo w kręgielni U7. Następnie pojechaliśmy do Sopotu, gdzie odwiedziliśmy Grodzisko, a następnie przeszliśmy plażą do mola. Po wspólnym obiedzie, przy światłach lamp, podziwialiśmy z mola morze i Sopot.

Sobotę spędziliśmy w Gdańsku. Nasz dzień rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeum II Wojny Światowej, gdzie grupa polskiej młodzieży uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez absolwenta naszej szkoły – pana Przemysłwa Zachulskiego i uczestnika pierwszej wymiany polsko-niemieckiej. Natomiast grupa młodzieży niemieckiej zwiedzała muzeum z przewodniczką, której prezentacja wywarła na wszystkich bardzo duże wrażenie. 
Niedzielę nasi goście spędzili w gronie rodzin goszczących.

 

 

 

 

Święto 11 listopada spędziliśmy na Gdyńskiej Paradzie Niepodległości. Natomiast wieczorem spotkaliśmy się na wieczorze pożegnalnym, podczas którego młodzież prezentowała zrealizowane projekty, dobrze się bawiła i planowała pobyt w Bonn, który będzie miał miejsce w marcu 2020 r.

Obecnie w organizację wymiany zaangażowane są: Dorota Twarowska, Grażyna Kozak-Pawlak, Ewa Mironiuk i Sylwia Ratajczyk. Projekt, podobnie jak w początkach jego istnienia, finansowany jest przez rodziców, Urząd Miasta Gdyni oraz przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

tekst: Grażyna Kozak-Pawlak, Ewa Mironiuk, Sylwia Ratajczyk, Dorota Twarowska

foto: Sylwia Ratajczyk