Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W piątek 22. listopada 2019 r. klasy 1B2 oraz 1G1 (o profilu biologiczno-chemicznym) uczestniczyły w dwugodzinnym spotkaniu w ramach nowatorskiego projektu Unii Europejskiej związanego z energetyką odnawialną....

mającym na celu przybliżenie uczniom wodorowych ogniw paliwowych jako przyszłości przyjaznego dla środowiska napędzania pojazdów.

W ramach projektu FCHgo (Fuel Cells Hydrogen GO) przedstawione zostały zasoby energetyczne, zmiany klimatyczne oraz skutki, jakie te zmiany niosą dla człowieka i biosfery.

Doświadczenia dotyczyły termodynamiki, bilansu ciepła, promieniowania ciała doskonale czarnego. Szczególnie ciekawe były doświadczenia z promieniowaniem podczerwonym. 
Spotkanie prowadzili: prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz z Uniwersytetu im.Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr Anna Kamińska z Akademii Pomorskiej w Słupsku.

https://fchgo.eu/

Organizator: Tadeusz Bury