Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W dniach 04-08.11 klasa IIG o profilu przyrodniczym uczestniczyła w zajęciach warsztatowo-terenowych w „Błękitnej Szkole” we Władysławowie.

Już po pierwszych zajęciach, które dotyczyły budowy geologicznej i ukształtowania powierzchni wiedzieliśmy, że będą to niezapomniane chwile. Po wyczerpującym, ale przede wszystkim ciekawym dniu zorganizowaliśmy wieczorek integracyjny.

Nazajutrz odbyła się wycieczka autokarowa do Ziemi Puckiej; zwiedzanie takich miejsc jak: Rozewie, Jastrzębia Góra, Krokowa i Żarnowiec ubarwione zostało bardzo ciekawymi opowieściami pana przewodnika.

Dzień zakończyliśmy zajęciami o tajemnicach porostów. Następnego dnia udaliśmy się na zajęcia do Stacji UG w Helu. Braliśmy udział w bardzo interesujących zajęciach – „Bałtyckie foki” i „Dlaczego ginie półwysep Helski”. W ramach atrakcji zobaczyliśmy karmienie i trening fok. Ostatniego dnia uczestniczyliśmy w warsztatach „Bałtyk żywe laboratorium przyrody”. Najciekawszą częścią zajęć była obserwacja ptaków przez lornetki. Dzień zakończyliśmy poznając tajemnice życia storczyków. Uczestnicy wycieczki wraz z opiekunkami wrócili z uśmiechami na twarzy, daliśmy się wszyscy poznać zupełnie z innej strony.

Maja Karpusiewicz, Maja Kerszka, Jaśmina Formela IIg