Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

18 grudnia 2019 r. przed świętami Bożego Narodzenia, jak co roku, w IX LO rozbrzmiały obcojęzyczne kolędy i piosenki świąteczne.

Chętne klasy lub grupy uczniów zaprezentowały się bardzo dobrze, zadbały nie tylko o znajomość tekstu czy poprawność językową, ale również o stroje, charakteryzację i choreografię występu.

Jury w składzie: K. Kołodziejski, L. Lipińska, K. Nozdrzykowska, J. Stenka wyłoniło 3 najlepsze drużyny:

1 miejsce – klasa 1E2
            
2 miejsce – 1B1

            3 miejsce – 1B2

Przyznano również 3 nagrody indywidualne: Zuzanna Polańska (1A1), Anastasiia Pryshchepa (1B2), Piotr Stromski (1B1).
Gratulujemy nagrodzonym oraz wszystkim odważnym, które zdecydowali się wystąpić. Wielkie podziękowania kierujemy do prowadzących: Z. Muchowskiej i G. Matuszewskiego (3E). Konkurs nie mógłby się odbyć bez wsparcia Rady Rodziców, która ufundowała nagrody oraz upominki. Serdecznie dziękujemy!

Tekst i zdjęcia: G. Reclaw