Szanowni Kandydaci!!!

 

Od dnia 26 czerwca do dnia 10 lipca składanie kopii świadectw w godzinach 10.00-15.00

(zgodnie z terminem systemu Nabór Pomorze).

 

Uprzejmie prosimy o zachowanie obowiązujących procedur bezpieczeństwa związanych z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

Od  12 do 25 marca 2020r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty
zostaje czasowo ograniczone. 
      
Oznacza to, że w tym okresie IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
nie będzie prowadziło zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Jest to decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania
rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
 
Materiały do nauki, ćwiczeń i powtórzeń przesyłane są uczennicom i uczniom
przez e-dziennik lub inne formy elektronicznej komunikacji
 
 
 
 
 
link na stronę MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja