Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

 

Tradycji stało się zadość........

W samo południe 19 marca 2014 r. młodzież wraz z pedagogami naszego Liceum pierwszy raz złożyła kwiaty z okazji Imienin swojego Patrona ustóp monumentu odsłoniętego 10 listopada 2013 r. Do tej pory kwiaty składaliśmy pod tablicą poświęconą Marszałkowi na froncie gdyńskiego Urzędu Miasta oraz tablicą na budynku Liceum przy ul. Żeromskiego 31.Razem z nami kwiaty składali wierni Piłsudczycy RP Okręgu Gdyńskiego pod Sztandarem Związku.

Pan Jerzy Stanisław Fic z wielką estymą wygłosił swój wiersz napisany z tej okazji..

TworcaNiepodleglej

Kwiaty złożyła również p. Danuta Sadowska reprezentująca dyrektora IPN- oddziału gdańskiego. Niestety nie dopisała pogoda i oprócz nas niewielu przechodniów zatrzymywało się przy Pomniku zwracając uwagę na barwy narodowe sztandarów obu instytucji, które ubarwiły szare jeszcze o tej porze roku otoczenie Pomnika Marszałka.
Dziękujemy wszystkim , którzy pamiętali o Tym wielkim Polaku, przywołując w pamięci i sercu Jego zasługi w ofiarnej walce o naszą niepodległość.

Imieniny1

Imieniny2

Imieniny3