Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Czas zapomnieć o beztroskich dwóch miesiącach wakacji i przywyknąć do myśli o długich miesiącach nauki, dzielących nas od następnych. Może jednak nie będzie tak źle - uroczystość inauguracji roku szkolnego 2014/2015 nastraja optymistycznie, nie tylko dlatego, że skończyła się szybko. Było oficjalnie – galowe stroje, poczet sztandarowy, wspólne odśpiewanie hymnu narodowego,  ale zarazem sympatycznie – powakacyjne rozmowy, powitania, dla jednych nowi, dla innych dawno nie widziani koledzy.

 

W sali YMCA nowa pani Dyrektor - Wiesława Krysztofowicz powitała wszystkich, tworzących całą społeczność IX Liceum. Wspomniała na wstępie swoją poprzedniczkę, wieloletnią dyrektorkę Dziewiątki panią Alinę  Mroczkowską, a później, zwracając się do uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników liceum, wyraziła nadzieję owocnej zgodnej i miłej współpracy na rzecz wspólnego szkolnego dobra.

 

 

 

Uczniów klas pierwszych, witając szczególnie ciepło, zapewniła o pomocy w zaadaptowaniu się do nowej szkolnej rzeczywistości. Tym, którzy w rekrutacji do naszego liceum uzyskali najwyższą ilość punktów, wręczyła uroczyście szkolne legitymacje.

Nauczycielom życzyła zadowolenia z pracy i efektywnego zawodowego rozwoju, a rodziców zachęcała do włączenie się do udziału w projektach edukacyjnych szkoły, które, jak określiła, uczynią z Dziewiątki szkołę coraz nowocześniejszą, a jej uczniów absolwentami świetnie wyedukowanymi, ambitnymi, z powodzeniem stawiającymi  czoła wymogom współczesności.

Pierwszy dzień w szkole zakończyły spotkania uczniów z wychowawcami.

 

Napisała do nas pani Alina Mroczkowska, którą pożegnaliśmy 27 czerwca

 

Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie,

Rodzice oraz wszyscy Pracownicy Liceum

 

Tymi słowami przez 23 lata witałam się podczas wszystkich szkolnych uroczystości. Dziś w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2014/15 pod nowym kierownictwem  pani Wiesławy Krysztofowicz - nadal jestem z Wami ciepłymi myślami i całym sercem, składając życzenia.

Drodzy Uczniowie, niech ten rok szkolny będzie dla Was czasem wzrastania w wiedzę i zdobywania nowych umiejętności przedmiotowych, niech przybliża was do wyborów związanych z podjęciem dalszej drogi edukacji i ukierunkowania zawodowego poprzez uzyskiwane sukcesy w nauce.

 Ponieważ szkoła to również miejsce kształtowania Waszych postaw i charakterów, bądźcie obowiązkowi, sumienni, szanujcie Rodziców, starszych, pomagajcie chorym, bo te cechy są miarą człowieczeństwa.

 Zapewniam Was, że tu w Liceum spotkacie oddanych Wam wychowawców i nauczycieli, którzy będą dla Was zarówno źródłem wiedzy, jak i wsparciem w trudnych życiowo sytuacjach.

Moim Koleżankom i Kolegom oraz nowej Pani Dyrektor życzę dużo wytrwałości i sił w pokonywaniu trudów codziennej pracy. Niech będzie ona źródłem Państwa radości. Życzę też dużo pomyślności w życiu rodzinnym i osobistym.

Rodzicom, życzę dobrej współpracy za wszystkimi organami Liceum, pomocy we współpracy z nauczycielami w rozwiązywaniu wszystkich ważnych dla uczniów i szkoły sprawach.

 Pozwolę sobie pozdrowić także  wszystkich pracowników administracji i obsługi Szkoły, zapewniam Państwa, że wysoko ceniłam Państwa pracę, uznając ją za bardzo ważną; dziś życzę, aby nadal  była ona dla Państwa źródłem satysfakcji. 

A więc raz jeszcze – dobrego i  pomyślnego we wszystkich dziedzinach życia roku szkolnego 2014/2015

                                                                                                Alina Mroczkowska