Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Uczniów IX Liceum zapraszamy do udziału w konkursie graficznym projektu IT-Szkoła. Regulamin konkursu jest na stronie  http://it-szkola.edu.pl/kong
Temat prac: Wykonaj świąteczną pocztówkę. Zaprezentuj za pomocą rysunku lub fotomontażu komputerowego, na czym polega Twoim zdaniem Magia Świąt. Prace należy wysłać do dnia 1.12.2014r.   Dla uczestników konkursu jako nagrody jest przewidzianych 10 smartfonów.
Prace przyjęte do konkursu są na stronie 
http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria