Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Miło nam poinformować, że reprezentująca naszą szkołę ekipa filmowa w składzie:

Anna Leśniak ( klasa 2 a),

Małgorzata Paprocka (klasa 2 a)

Maciej Buszman (klasa 2 e) – lider ekipy

zakwalifikowała się do udziału w grupie PRO w ramach projektu „Film na horyzoncie” organizowanego przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

Dla młodzieży oznacza to udział w trzech weekendowych wyjazdach do Warszawy poświęconych pisaniu scenariusza filmowego oraz warsztatach operatorskich i montażowych. Udział w projekcie zaowocuje stworzeniem własnej etiudy filmowej pod okiem profesjonalistów. Już dzisiaj zobaczyć można efekty dotychczasowej pracy ekipy pod adresem organizatora projektu: http://www.filmnahoryzoncie.com.pl.

Nakręcone do tej pory filmy, tj. remake filmowy, tutorial filmowy, dokument oraz teledysk zostały bardzo wysoko ocenione przez jury dokonujące kwalifikacji ekip do dalszej części projektu. Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i zachęcamy do śledzenia dalszych działań ekipy filmowej!

Opiekunowie:

Maria Łojek – Kurzętkowska i Wojciech Kulling