Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

W 1939 roku mieszkańcy Gdyni musieli spakować się w piętnaście minut i opuścić swoje mieszkania. Wywożono ich w nieznane w bydlęcych wagonach.
13 października w ramach obchodów 76. rocznicy wysiedlenia mieszkańców Gdyni odbyło się spotkanie pod pomnikiem na Placu Gdynian Wysiedlonych. W uroczystości wzięli udział Prezydent Gdyni, Wojewoda Pomorski, parlamentarzyści, członkowie Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych i mieszkańcy miasta. Nasze Liceum reprezentował poczet sztandarowy i uczniowie, którzy złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem.