Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

W dniu 25 listopada 2015 roku o godzinie 09.00 w naszej szkole odbyły się eliminacje konkursu pt. „Poznaj swoje prawa w pracy" organizowanego prze Państwową Inspekcję Pracy. Do etapu okręgowego, który odbędzie się 22 grudnia 2015 roku o godzinie 10.00 w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zakwalifikowali się uczniowie:
1. Daria Treder z klasy III a
2. Feliks Gorzeński z klasy I a
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękuję za udział i wykazanie się dużą wiedzą z zakresu prawa pracy, a finalistom życzę dalszych sukcesów na kolejnych etapach konkursu.

Daniel Czech