Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

We wtorek 15 grudnia 2015 r. o godz. 11. 00 w sali 115 odbędzie się uroczyste podumowanie naszych działań skupionych wokół tematyki praw człowieka, a także rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Gdynia jest kobietą". 
Efektem rocznej pracy przy projekcie są dwa filmy wykonane w Studiu Miniatur Szkolnych Ruchome Schody. Językiem animacji poklatkowej podjęliśmy się opowiedzenia o roli kobiet w sztuce. Po projekcjach dyskusja na temat równości w demokracji. 
 
opiekunki projektu: Beata Galuba-Filipp i Maria Łojek-Kurzętkowska