Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Rok szkolny 2016/2017 rozpoczął się. Już dawno było wiadomo, że dla nas będzie on wyjątkowy, ale od kilku dni przekonujemy się o tym na każdym kroku. Zamieniliśmy gwarne śródmieście Gdyni na spokojne Orłowo i liczymy, że wszystkim nam będzie tutaj dobrze. 1 września niby było jak zawsze. Poczet sztandarowy, galowe stroje, pełne życzliwej zachęty do pracy przemówienie Pani Dyrektor Wiesławy Krysztofowicz, wspierające młodzież w śmiałych planach słowa Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Marii Baborskiej, zapowiedź pracy Samorządu na rzecz całej społeczności szkolnej w wykonaniu  Eryka Strama- Przewodniczącego , przyjazne  słowa Ojca  Redemptorysty Eugeniusza  Leśniaka –to wszystko pozwala uwierzyć, że uda nam się wspólnymi siłami dobrze i sprawnie zorganizować  życie szkolne w nowym miejscu. Staliśmy się dużą szkołą. Mamy ponad sześciuset uczniów, w tym ponad dwustu w klasach pierwszych. I każdy z nich ma nadzieję na sukces. I słusznie . Nowa  szkoła- nowe plany-nowe nadzieje…

Barbara Buller