Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Po pierwsze, Pan Wojciech Kulling zaprezentował się festiwalowej publiczności jako autor filmu Miejsce. Odbył się w pełni profesjonalny pokaz w Centrum Filmowym,   przedstawiono  twórcę, jego dzieło, a także  po filmie dyskutowano. Gratulujemy!

Po drugie, nasi uczniowie mieli możliwość oglądania filmów w centrum festiwalowym w Teatrze Muzycznym w Gdyni, gdzie też odbywały się konferencje prasowe z twórcami i aktorami, można było zadawać pytania, dyskutować, polemizować. Klasy humanistyczne: Ia, Ie, IIg, IIIa i IIIh wraz z opiekunami: p. Marią Banasik, p. Wojciechem Kullingiem, p. Jolantą Moszczyńska i p. Danutą Paupą miały możliwość obejrzeć: Planetę singli, Czerwonego pająka i Na granicy. Z chęcią uczestniczyły w spotkaniach z artystami i bez obaw brały udział w konferencjach. To było znaczące doświadczenie! 
Danuta Paupa