Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu „Gdynia moje miasto – okno na świat”

Kategorii konkursowych jest tak wiele, że z całą pewnością wszyscy zainteresowani tematyką naszej „małej ojczyzny” znajdą pole do popisu. Jak co roku dla finalistów przewidziano atrakcyjne nagrody. 

Można wybierać spośród następujących kategorii:

  • Wiedza o Gdyni (historia, topografia, kultura, Gdynia w filmach, przyroda Gdyni) I etap- szkolny 25 listopada
  • Poezja śpiewana i recytacja (utwory o Gdyni i morzu, szanty)
  • Kabaret ,,Gdynia; o Gdyni”, ,,Gdynia kiedyś – Gdynia  dziś”
  • Mowa na cześć Gdyni (laudacja na cześć Gdyni Jubilatki)
  • Fotografia – temat: ,,Okna Gdyni”
  • Grafika komputerowa „Piękna jesteś Gdynio, miasto z morza i marzeń”

Konkurs organizuje Gmina Miasta Gdynia - Biuro Rady Miasta przy współpracy Wydziału Edukacji UM Gdyni, przez powołany Komitet Organizacyjny konkursu. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni Zygmunt Zmuda–Trzebiatowski.

Wszelkie informacje dodatkowe na temat terminów, warunków konkursu, zakresu materiału oraz ogólnego regulaminu dostępne są w bibliotece szkolnej.

Barbara Buller