Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami do wspólnej zabawy, integracji, sprawdzenia swoich sił, wiedzy  i umiejętności.

Rajd  organizowany jest jako kontynuacja inicjatywy podjętej  w 2015 r., kiedy to w ramach  obchodów Roku Franciszki Cegielskiej postanowiono corocznie organizować dla dzieci i młodzieży gdyńskich szkół Rajd, który upamiętniać będzie Panią Prezydent.

Informujemy, ze organizowany przez naszą szkołę rajd został objęty Patronatem Honorowym przez Senatora RP Pana Sławomira Rybickiego oraz Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka.

 Kiedy i gdzie?

22 października 2016 r.

zbiórka przed wejściem głównym Cmentarza Witomińskiego, godz. 9.00

Co zapewniamy?

- nagrody w konkursach

- nowa, ciekawa trasa rajdu

- dyplom uczestnictwa dla każdej drużyny

- gadżety dla uczestników

 ZGŁOSZENIA: kszymanska@interia.pl

Telefon kontaktowy: Katarzyna Szymańska: 691 31 24 01