Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Rysopis:

Wzrost: bez znaczenia

Oczy: uważne                                           

Włosy: niekonieczne

Cecha szczególna: wrażliwość na to, co wokół

                                                                                     "O to chodzi jedynie, by naprzód wciąż iść śmiało,   

              Bo zawsze się dochodzi gdzie indziej, niż się chciało.”

                                                                                                                                                                   /Leopold Staff „Odys”/

Ogłaszamy „konkurs jednego wiersza”!

Utwory poetyckie krążyć mają wokół jednego z dwóch zagadnień:         

POSZUKIWAĆ” i „ZMIERZAĆ DO”.      

                              

Interpretacja tematu – dowolna, forma – od poważnej po żartobliwą.

Teksty podpisane przez autora składamy do dnia 13.01.2017 roku

w bibliotece szkolnej lub u p. Moniki Marcinowskiej.

Ogłoszenie wyników – po feriach zimowych.

Powodzenia i – do pióra! J