Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Z okazji 149 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 grudnia uczniowie IX LO oraz członkowie Związku Piłsudczyków RP byli gośćmi Wojewody Pomorskiego p. Dariusza Drelicha. Głównym punktem uroczystości było wręczenie wojewodzie przez prezesa Zarządu Krajowego ZPRP p. Stanisława Śliwę popiersia Marszałka, które od tej pory zdobić będzie salę jego imienia. Po wręczeniu popiersia goście wysłuchali ponad półgodzinnego wykładu prof. Daniela Dudy na temat "Związki J. Piłsudskiego z Pomorzem". Po spotkaiu uczniowie zwiedzili znajdujące się obok sali Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Leszek Sobieraj