Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Klasa I A w dniu 14 marca wraz z opiekunem, wzięła udział w rozprawie karnej, której przewodniczyła pani sędzia p. Ewa Mielcarek. Uczniowie mogli przyjrzeć się pracy sędziego oraz adwokata w roli obrońcy oskarżonego oraz przysłuchiwali się przesłuchaniu świadka. Pani Sędzina objaśniła zebranym uczniom, o co toczy się sprawa i omówiła szczegółowo poszczególne etapy procesu.  Po zakończeniu procesu pani Sędzina odpowiadała na pytania uczniów, opowiadała o pracy sędziego i pokrótce objaśniła strukturę organizacyjną Sądu Rejonowego w Gdyni.

Wyjście zorganizowane zostało w ramach Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej.