Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Rozgrywki mistrzów klas pierwszych odbyły się w naszej szkole 14 marca w dniu święta liczby  π

Drużyny  układały pi-emy

Liczba Pi jest zjawiskowa.

Tyle cyfr - aż brak słowa.

Jedna    stała tak potrzebna.

Ona w matmie jest niezbędna. /IF/

        

 

3,14 to przerażenie w mojej klasie

czy to dziesiętne czy też zwykłe mat-fiz liczy niezwykle.

W kole liczba jesteś niezbędna

raz pomnożona przez dwa raz do potęgi  wzięta. /I C/

 

....zmagały się z zadaniami

 

a potem już tylko wyniki i jedzenie ciasta apple pie

 

                                            

 

a 16 marca jak co roku ...