Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

17 marca uczniowie klasy III H, którzy realizowali projekt „Woda-cud natury” wzięli udział w warsztatach w Akwarium Gdyńskim. Tematem warsztatów była „Chemia wody”.  Uczniowie dowiedzieli się jakie parametry chemiczne poddawane są pomiarom w wodach Morza Bałtyckiego i jaki jest tego cel.  Omówiono problem eutrofizacji naszego morza, jej przyczyny i skutki oraz sposoby zapobiegania. Następnie uczniowie zbadali podstawowe parametry, w tym zawartość azotanów, fosforanów, w próbkach wody morskiej i akwariowej.

Opiekun Anna Szydłowska