Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Po raz dwudziesty drugi grupa 8 uczniów naszej szkoły odwiedziła uczniów  Gimazjum EMA w Bonn. W ciągu  tygodnia  28.03-04.04 2017r. zrealizowane zostały projekty, których celem była promocja Bonn i regionu, łamanie stereotypów dotyczących Polaków i Niemców oraz doskonalenie umiejętności językowych. Powitanie na lotnisku w Kolonii było miłym początkiem wizyty.

 

Pogoda była wspaniała – 18 stopni powyżej zera – prawdziwa wiosna. Wieczór młodzież spędziła w gronie goszczących ich rodzin.

Środa rozpoczęła się od spotkania w szkole i przywitania grupy przez dyrektora szkoły. Następnie były gry integracyjne oraz wspólne śniadanie. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie szkoły powiązane z rozpoczęciem projektów. Po południu młodzież zwiedzała Bonn.

 Czwartek rozpoczął się od udziału w zajęciach lekcyjnych. Następnie grupa młodzieży wraz z opiekunkami spędziła czas w Ogrodzie Botanicznym . Kolejnym punktem programu w tym dniu był ,,Jumphouse” w Kolonii, gdzie uczniowie mogli zrealizować się na ,,sportowo” ...

W piątek po zajęciach w szkole pojechaliśmy do Kolonii. Ponieważ pogoda była wspaniałą udało się zmienić kolejność punktów programu przewidzianego na ten dzień. Najpierw zwiedziliśmy Kolonię  z anglojęzycznym przewodnikiem, który przybliżył nam baśnie i legendy związane z miastem. Następnie podziwialiśmy panoramę miasta z wieży LVR znajdującej się po drugiej stronie Renu w odniesieniu do Katedry Kolońskiej. Zwieńczeniem dnia był piknik nad Renem.

W sobotę zwiedzaliśmy dom kanclerz Konrada Adenauera. Wieczorem   w Kościele św. Michała  słuchaliśmy Latynowskiej Mszy Jazzowej Martina Vollingera w wykonaniu chóru uczniów Gimnazjum EMA oraz Kwartetu Jazzowego. Niedzielę uczniowie spędzili w gronie rodzin ich goszczących. Poniedziałek upłynął na wspólnej pracy młodzieży nad projektami, ale nie tylko. Przed południem wybraliśmy się na zakupy do sklepu firmowego Haribo, co sprawiło wszystkim dużą frajdę.

Dzień zakończył się spotkaniem  na wieczorze podsumowującym wizytę.  W trakcie spotkania prezentowane były projekty zrealizowane przez młodzież obu państw.

Wtorek 4 kwietnia, ostatni dzień naszej wizyty w Bonn, rozpoczął się zwiedzaniem Muzeum Konig. Po wspólnym posiłku rozstaliśmy się na krótko, by spotkać się na lotnisku, gdzie pożegnaliśmy się z naszymi przyjaciółmi z Niemiec. Sądzimy, że nawiązane przez młodzież przyjaźnie będą kontynuowane. Wymiana polsko-niemiecka  to ważne przedsięwzięcie zarówno dla nas, jak i dla naszych przyjaciół.

Jego realizacja nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego i zaangażowania rodziców uczniów goszczących młodzież polską i niemiecką. Należy podkreślić fakt, że Urząd Miasta Gdynia oraz instytucja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z Warszawy od lat w znaczącym stopniu wspiera finansowo naszą ideę wymiany. Kontynuowania wymiany jest możliwe dzięki udziałowi uczniów i nauczycieli obu stron w przedsięwzięciu oraz ich zaangażowaniu.

Grażyna Kozak- Pawlak