INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

W związku z komunikatem Premiera RP z dnia 21 listopada 2020 r. zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 22 grudnia 2020 r.

 • przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021 r.

 • ferie zimowe: od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r.

 • wystawienie ocen proponowanych na semestr w IX LO:do 4 grudnia 2020 r. (termin nie uległ zmianie)

 • zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami, podanie propozycji ocen na pierwszy semestr odbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy 9 grudnia 2020 r. (termin nie uległ zmianie)

 • ostateczne wystawienie ocen na semestr pierwszy: do 22 stycznia 2021 r.

 • klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:
  26 stycznia 2021 r. (wtorek)

26.11.2020 r.    

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

 1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
 2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
 3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
 4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
 5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.     Wiesława Krysztofowicz
  Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

 

Piękne i mądre słowa Wergiliusza wybrano na sentencję -  myśl przewodnią uroczystości pożegnania maturzystów rocznika 2017. Oby wśród nich było jak najwięcej tych, którzy wierzą, że mogą zwyciężać, bo to właśnie ich udziałem stanie się zwycięstwo. 

W podniosłej, ale i pełnej radości atmosferze przebiegała ceremonia zakończenia nauki w IX Liceum Ogólnokształcącym  dla 219 tegorocznych abiturientów. Pięknym aktem inaugurującym uroczystość było przekazanie Sztandaru Szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu. Normana Kowalewskiego, Natalię Urbańską i Martę  Sikorską, którzy przez rok reprezentowali szkołę na wszelkich ważnych uroczystościach zastąpili w poczcie sztandarowym Kacper Sędor, Zuzanna Czujko oraz Małgorzata Wiese. 

 Słowa zachęty do odważnego i rozumnego wkraczania w dorosłość  skierowała do wszystkich abiturientów Dyrektor Wiesława Krysztofowicz, dziękując jednocześnie za twórczy udział trzecioklasistów w życiu „Dziewiątki”.  Wyrazem uznania były świadectwa z wyróżnieniem, nagrody, puchary za osiągnięcia sportowe, dyplomy… Długo trwało wyczytywane nazwisk najlepszych z najlepszych,(co wychowawcy czynili z wyraźną dumą), bo i wyróżnionych było wielu.

 

Ważnym akcentem było dokonanie wpisu do Złotej Księgi przez Kacpra Grudzińskiego z klasy IIIE, który z rąk Pani Przewodniczącej Marii Baborskiej odebrał także nagrodę finansową, tradycyjnie ufundowaną przez Radę Rodziców dla ucznia z najwyższą średnią ocen.

Najlepszym sportowcom, zdobywającym laury w licznych rozrywkach przez trzy lata nauki szkolnej, wręczyli nauczyciele Wf-u Magdalena Konecka–Tężycka oraz Marcin Góralski.

Uroczystość ubarwiły wspaniale akcenty mniej formalne – Specjalne gremium w zdecydowanie niedemokratycznych wyborach, zastrzegając sobie prawo do nierespektowania sprzeciwów J wyłoniło złotą dziewiątkę najbardziej nietuzinkowych uczniowskich osobowości, których w klasach trzecich nie brakowało, przyznając Białe Kruki w kategoriach : Barwny Ptak, Piorunochron, Pod Prąd, Plutonowa, Król Bitu, Złota Rączka, Żwirek i Muchomorek, oraz Złote Pióro. Wesołą atmosferę podtrzymali uczniowie klas I, przedstawiając w formie kabaretu przedmaturalne pomysły maturzystów (ciekawe, czy za dwa lata też będzie im do śmiechu?).

Były jeszcze piosenki i ostatni dzwonek, z którym brawurowo wkroczyła, a właściwie wbiegła pan Lidka, tym razem wyjątkowo oznajmiając koniec zajęć nie elektrycznym,  a starym poczciwym dzwonkiem ręcznym.

A potem już tylko ostatnie podziękowania, kwiaty, uśmiechy i ostatnie spotkanie z wychowawcami w klasach.

Zaczął się maj -  teraz już TYLKO matura i … dorosłe życie. Pomyślności!

Barbara Buller

 Fot. Sylwester Kryger