Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

25 kwietnia  2017 roku uczniowie klasy Ic wraz z nauczycielem koordynującym przedsięwzięcie  wzięli udział w wykładzie pt.: ,,Drgania i fale mechaniczne.” na Politechnice Gdańskiej. Był to już ostatnie spotkanie uczniów naszej szkoły z nauczycielami akademickimi .Ta wizyta była podsumowaniem  działań dotyczących  oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów realizujących  matematykę i fizykę na poziomie rozszerzonym.

Cykl wykładów odbywających się w Gmachu Głównym PG w Audytorium Maximum pozwolił poczuć atmosferę uczelni o wieloletniej tradycji. Wykłady  przeplatały teorię z doświadczeniami, w których uczniowie chętnie brali udział. Opinie uczniów są pozytywne, zatem będziemy kontynuować to przedsięwzięcie w przyszłym roku szkolnym i liczę, że rozszerzymy je o udział uczniów w zajęciach laboratoryjnych. Pragnę dodać, że na tym ostatnim wykładzie byliśmy jedynymi słuchaczami, tak więc prowadzący byli tylko dla nas.
Otrzymaliśmy zaproszenie na Festiwal Nauki organizowany przez Politechnikę Gdańską.

Grażyna Kozak-Pawlak