Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

W piątek 2 czerwca delegacja IX LO brała udział w zorganizowanym w Szczuczynie przez Związek Piłsudczyków RP Zjeździe Szkół noszących imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zjazd szkół został połączony  ze zjazdem okręgów i oddziałów Związku.
Szkołę reprezentował poczet sztandarowy: Rafał Lenckowski z kl. II c, Małgorzata Wiese z kl. II c i Zuzanna Czujko z kl. II d. Opiekę nad uczniami sprawował nauczyciel historii Leszek Sobieraj.
Uroczystość składała się z dwóch części: uroczystej mszy świętej, po której nastąpiła część artystyczna i uroczystości pod pomnikiem założyciela Szczuczyna - Stanisława Antoniego Szczuki. W jej trakcie delegacja IX LO złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem założyciela miasta. Po jej zakończeniu nastąpił uroczysty przemarsz do Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na przygotowany przez gościnnych gospodarzy poczęstunek.
Leszek Sobieraj