INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

W związku z komunikatem Premiera RP z dnia 21 listopada 2020 r.zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 22 grudnia 2020 r.

wystawienie ocen proponowanych na semestr w IX LO:do 4 grudnia 2020 r.(termin nie uległ zmianie)

zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami, podanie propozycji ocen na pierwszy semestr odbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 9 grudnia 2020 r. w godzinach 17.30 – 19.00 (termin nie uległ zmianie)

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

przerwa świąteczna:od 23 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021 r.

ferie zimowe:od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r.

ostateczne wystawienie ocen na semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

 

26.11.2020 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Minęły długie miesiące nauki i pracy, po których i uczniom i nauczycielom miła wydaje się perspektywa wakacyjnego wypoczynku. Jak mawiają „koniec wieńczy dzieło”, więc jak rzadko w komplecie w budynku przy Orłowskiej pojawili się uczniowie Dziewiątki, by odebrać świadectwa, pożegnać się z nauczycielami i tym samym rozpocząć prawdziwe wakacje. Pani Dyrektor Wiesława Krysztofowicz,  zanim złożyła wszystkim życzenia wspaniałego i bezpiecznego wypoczynku, przypomniała krótko najważniejsze osiągnięcia indywidualne i zespołowe naszych uczniów oraz najciekawsze wydarzenia  mijającego roku szkolnego.
Grono wyróżnionych otwierał Olaf Stumski uczeń klasy IIb, który uzyskał nominację do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. 
Tradycyjnie już Rada Rodziców ufundowała nagrody finansową dla  ucznia z najwyższą średnią ocen w szkole. W tym roku otrzymały ją Daria Rhode z kl. Ib ( 5,75) oraz Zuzanna Kozłowska z kl. IIa wyróżniona za najwyższą średnią ocen wśród uczniów klas II (5,33) oraz znaczącą działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Nagrody wręczyła Pani Dyrektor Krysztofowicz i przewodnicząca Rady Rodziców Pani Maria Baborska.
Duża grupa tych, którzy swoją pracą i obowiązkowością zasłużyli na „czerwony pasek” odebrała z rąk Pani Dyrektor świadectwa z wyróżnieniem.

Dyplomy ze zindywidualizowanymi dedykacjami za wspaniałą działalność teatralną wręczyła Pani Dyrektor Krysztofowicz i opiekunka  koła  teatralnego Pani Danuta Paupa. 

Grupa wolontariuszek i wolontariuszy, która wraz z Panią Dorotą Twarowską uczestniczyła w wielkiej kweście na rzecz  leczenia Mariusza – kibica Arki Gdynia,  została uhonorowana przez organizatora akcji - Kaszubską Fundację Pomocy Potrzebującym. Dyplomy wręczała koordynator akcji Pani Halina Czerwińska (kwesta odbywała się 4 czerwca na Placu Grunwaldzkim w Gdyni podczas  pobicia rekordu gotowania   pięciuset litrów zupy wiśniowej w jednym garnku).

Drużyna Koszykarzy oraz Marcin Snopek otrzymali specjalne podziękowania za osiągnięcia sportowe.

Uroczystość  zakończona została  śpiewająco. Usłyszeliśmy nastrojowe piosenki w wykonaniu Darii Mazur, Angeliki Krzykawskiej i Julii Wilhelm,  w wakacyjny nastrój wprowadziły wszystkich Marta Lamkiewicz i Karolina Pierzga, a finiszował „z  przytupem”  Alan Wittbrodt, brawurowo wykonując piosenki Ryszarda Rynkowskiego „Jedzie pociąg z daleka” oraz Andrzeja Zauchy ”Alibaba”.

Do zobaczenia we wrześniu.... ale to dopiero za ponad dwa miesiące :)

Barbara Buller