Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Zapraszamy do udziału w edycji specjalnej Olimpiady Filozoficznej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pod hasłem JAKIEJ FILOZOFII POLACY DZISIAJ POTRZEBUJĄ?  Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Filozoficzne.

Terminarz XXX Olimpiady Filozoficznej:

30.09.2017 r. – termin zgłoszenia udziału (u Marii Łojek-Kurzętkowskiej, n-lki filozofii i etyki)

30.11.2017 r. – termin wysłania prac etapu szkolnego (za pośrednictwem szkoły)
10.02.2018 r. – termin zawodów okręgowych
14.04.2018 r. – termin zawodów centralnych

Pierwszy etap polega na napisaniu eseju filozoficznego na jeden z czternastu tematów podanych przez Organizatora. Kolejne etapu konkursu obejmują: test wiedzy i wypracowanie na poziomie okręgowym oraz egzamin ustny na etapie centralnym. Status finalisty i laureata zapewnia uzyskanie oceny celującej na koniec roku, najwyższy wynik z egzaminu maturalnego oraz wstęp na wiele prestiżowych kierunków na uczelniach wyższych.

Regulamin, tematy i sugestie bibliograficzne znajdują się na stronie: http://ptfilozofia.pl/program/

Dalsze informacje oraz zgłoszenia (do końca września br.) u Marii Łojek-Kurzętkowskiej, nauczycielki filozofii i etyki.