INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

W związku z komunikatem Premiera RP z dnia 21 listopada 2020 r.zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 22 grudnia 2020 r.

wystawienie ocen proponowanych na semestr w IX LO:do 4 grudnia 2020 r.(termin nie uległ zmianie)

zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami, podanie propozycji ocen na pierwszy semestr odbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 9 grudnia 2020 r. w godzinach 17.30 – 19.00 (termin nie uległ zmianie)

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

przerwa świąteczna:od 23 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021 r.

ferie zimowe:od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r.

ostateczne wystawienie ocen na semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

 

26.11.2020 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Grupa uczniów z klas I c oraz II c o profilu matematyczno-fizycznym uczestniczyła w III Młodzieżowej Konferencji Matematycznej TriMAT 2017, która odbywała się w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni.
W piątek 22 września  uczniowie II c pod opieką nauczycielki matematyki Grażyny Kozak-Pawlak wysłuchali wykładu pracownika naukowego z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. ,,Metoda probabilistyczna”. Podczas wykładu zauważyli uczniów, którzy ,,żyją” matematyką. Mieli oni również możliwość obejrzeć stoiska matematyczne przygotowane przez uczniów szkól ponadgimnazjalnych.Była to dobra okazja, aby wymienić poglądy i przemyślenia na nurtujące pytania związanez matematyką. Jak również posmakować tej prawdziwej, wyabstrahowanej matematykii porównać ją z matematyką w szkole.
W sobotę 23 września uczniowie klasy Ic z nauczycielką matematyki Dorotą Kubiak uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez uczniów III LO. Wysłuchali  wykładu  pt. „3SAT”, tematem przewodnim było pytanie: czy kosmos będzie dla nas granicą, czy dopiero drzwiami. Podczas wykładu pt. „Po czym jeździ rower z kwadratowymi kołami” , młodzież mogła się dowiedzieć, że optymalną drogą dla okrągłych kół pojazdów są powierzchnie płaskie. Na koniec poznaliśmy burzliwe dzieje matematyki greckiej  wraz z ich interpretacją.
Idea konferencji powstała w ramach Roku Matematyki na Pomorzu przed trzema laty, a celem jej jest pokazywanie ogromnego znaczenia matematyki i jej rozwój, nie tylko jako dyscypliny naukowej, ale także jako uniwersalnego języka służącego do opisywania zjawisk świata realnego. Konferencja służy rozwojowi edukacji matematycznej uczniów i doskonaleniu nauczycieli matematyki. Zatem idealnie wpisuje się w działania naszej ,,Dziewiątki”.
Grażyna Kozak-Pawlak
Dorota Kubiak