Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Po sukcesie w Drużynowych Biegach Przełajowych przyszedł czas na sztafety. W poniedziałek 9 października w Parku Kolibki przy niezwykle kapryśnej pogodzie reprezentacja " Dziewiątki" dzielnie walczyła o miejsca na podium. Ostatecznie po trudnych zmaganiach chłopcy wywalczyli brązowy medal,dziewczęta zajęły 4 miejsce. Choć z zawodów wóciliśmy tylko z jednym medalem, uznanie i podziękowania za wytrwałość i determinację kierujemy do całej  reprezentacji.  

Po raz kolejny daliście nam powody do dumy. Dziękujemy Wam !

Sztafeta dziewcząt w składzie:                   Sztafeta chłopców w skłdzie:

1. Paulina Lewandowska                            1. Mateusz Piwowarski 

2. Klaudia Margol                                       2. Jakub Pomieczyński 

3. Klaudia Papszun                                     3. Patrk Radziwilski 

4. Sandra Runowicz                                    4. Maciej Zera

5. Julia Stańczyk                                         5. Kacper Grubba 

6. Zofia Klemensowska                              6. Krzysztof Grzonkowski

7. Anna Maze                                              7. Szymon Pierog

8. Weronika Szatanik                                  8. Konrad Białas

9. Wiktoria Birsan                                        9. Patryk Pyż

10. Marta Zagożdżon                                 10. Paweł Lekowski

Rez.   Julia Luniak                                      Rez. Tomasz Elend

         Agata Grabas                                              Mateusz Bajkowski

         Klaudia Bużan                                            Mateusz Pietrzak          

                                             

Magdalena Tężycka, Katarzyna Białkowska