Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Dzięki uprzejmości Dowódcy 43 Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach p. kmdr. pil. Cezarego Wiatraka, klasa 2D oraz klasa 2F naszego liceum pod opieką p. Katarzyny Szymańskiej i p. Przemysława Czachorowskiego odwiedziły lotnisko wojskowe w Gdyni Babich Dołach.
Podczas wycieczki, której przewodnikiem była Pani Elżbieta Majchrowska, grupa miała możliwość zapoznania się z historią Bazy, miejscem pierwszego wojennego pochówku płk. Stanisława Dąbka, który kierował obroną w pierwszych dniach wojny. Jednak głównym celem naszej wyprawy była możliwość zapoznania się z pracą lotniska, m. in. wieżą kontroli lotów, sposobem pozyskiwania danych meteorologicznych, ich interpretacji w celu ustalenia prognozy pogody niezbędnej dla bezpiecznych lotów. Niestety obowiązki służbowe tym razem ograniczyły możliwość zwiedzenia wieży kontroli lotów. Podczas naszego pobytu natomiast mieliśmy możliwość zobaczyć z bliska pracę mechaników przygotowujących do lotów śmigłowce i samoloty będące na wyposażeniu Bazy: samolot transportowy An-28TD, śmigłowce pokładowe ZOP Kaman SH-2G, śmigłowiec Mi-2 oraz ratowniczą wersję śmigłowca Sokół – Anakonda.