Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

We wtorek 28 listopada uczniowie i nauczyciele IX LO  brali udział w projekcie „Pomorska Komórkomania”, którego organizatorem, przy wsparciu Pomorskiego Kuratora Oświaty była fundacja DKMS z Warszawy. Jego celem była rejestracja potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystychm, a także przeprowadzenie wśród uczniów akcji uświadamiającej, obalającej mity i przekłamania na temat poboru szpiku kostnego. Wymiernym efektem „Komórkomanii” w IX LO było zarejestrowanie 31 potencjalnych Dawców, zarówno wśród naszych uczniów jak i nauczycieli i pracowników administracyjnych a także osób z „zewnątrz”.  Należy zaznaczyć, że dużą ilość chętnych do rejestracji tj. 19 osób odrzucono ze względów zdrowotnych.  W tym ważnym przedsięwzięciu jako wolontariusze mocno zaangażowali się uczniowie; z klasy I B Wiktoria Pasiecznik, Angelika Krauza i Kamil Gracz, z klasy III B Rafał Sobieraj i z klasy II F Julia Zajączkowska i Magdalena Maszota.
Z grona pedagogicznego wsparciem, opieką i dobrą radą służyli Leszek Sobieraj, Dorota Twarowska i Daniel Czech.
tekst: Leszek Sobieraj